img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 22 februari 2009 på Bettans Kon­fe­renscen­ter
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Närvarande: Pia Hedberg, Lennart Johansson, Märith Löfgren, Richard Strand, Rolf Ronestjärna, Ulf Lhådö, Laila Lindholm, Tommy Ledin och Maj-Britt Eriksson.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll från mötet i januari 2009 godkändes.

 

§ 5 Kassören lät meddela att det inkommit 4 prenumerationer på Botebladet sedan sist. Richard Strand hade 700 kronor med sig för sålda t-shirtar. Boteåbygdens Lottakår har beslutat att skänka 1 000 kronor till Botebladet.

 

§ 6 Genomgång av våra verksamheter:

 

Skolan och bygdeutvecklingen: Lennart Johansson berättade att BUG (Boteå Utvecklingsgrupp), fortsätter sitt aktiva arbete med att visa upp hus, m m.

 

Rolf Ronestjärna och Lennart Johansson har varit på möte om LEADER-projektet för Sollefteå kommun. En interimstyrelse har bildats.

 

BUG:s förslag om skolskjuts för barn som bor nära kommungränsen och vill gå i Kalknäs skola har tagits upp i utbildningsnämndens möte i februari. Ärendet är ännu inte slutligt avgjort.

 

Broschyren med information om bygden ska revideras lite och sedan tryckas.

 

BUG:s arbete har uppmärksammats av Sollefteå kommun, se inslag i kommande Boteblad.

 

Botebladet: Deadline för artiklar är den 9:e mars, för annonser den 13 mars.

 

Hus till salu: Listan uppdaterades. Det är cirka 15 hus till salu.

 

Välkomnande till bygden: Richard Strand berättade om vad några ur BUG arbetat fram som material att lämna över till nyinflyttade. De har lyckats bra med arbetet och materialet börjar kännas välfyllt och spännande.

 

För att välkomna de nyinflyttade planeras dessutom att bjuda på fika lördagen den 28 mars på Sunnersta Folkets Hus. För de som inte kan delta där kommer välkomstinformation att finnas på Handlar´n för avhämtning.

 

Pia Hedberg kommer att kolla upp om alla i grupperna fortfarande är intresserade av arbete med den frågan eller om de är intresserade av något annat. Efter valet kommer en revidering av arbetsgrupperna att göras.

 

§ 7 Övriga rapporter: Lennart Johansson berättade att Filmstudion har fått ett rejält uppsving med tre gånger så många deltagare som tidigare år. Många intressanta filmer, bl a "Flyga Drake", finns med på programmet.

 

§ 8 Skrivelser: Inga skrivelser hade kommit in.

 

§ 9 Valet: Val ska genomföras 2009. Tid för valet är i vanlig ordning runt majbrasorna. Alla försöker hitta kandidater att nominera. Valet ska utlysas i Botebladet. Färdig nomineringslista kommer dock inte att finnas till tryckningen av Botebladet. Det kommer även att vara möjligt att nominera kandidater via Boteparlamentets brevlåda vid Handlar´n. Rolf Ronestjärna sätter upp informationsmaterial om det vid Handlar´n.

 

§ 10 Övriga frågor: Vid förra mötet diskuterades ändrad mötestid/dag. För de flesta fungerar söndagen bäst. Deltagarna beslöt att flytta tiden för mötet till 16.00.

 

§ 11 Kommande möten: Söndagen den 29 mars och söndagen den 26 april. OBS: Tiden för mötet är flyttad till 16.00.

 

§ 12 Pia Hedberg avslutade mötet.

 

Dag och tid som ovan

 

Vid protokollet                       Justeras

 

Laila Lindholm                        Märith Löfgren

 
 
Till sidans topp
6/1648  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN