img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Byating Sön­da­gen den 26 oktober 2008 på Bettans Kon­fe­renscen­ter
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Närvarande: Pia Hedberg, Lennart Johansson, Märith Löfgren, Erik Sundberg, Rolf Ronestjärna, Tommy Ledin, Stig-Göran Lindberg, Ulf Lhådö och Maj-Britt Eriksson. Vid mötet deltog även Peter Gjersvold.

 

§ 1.Byatinget öppnades av Pia Hedberg som hälsade alla välkomna.

 

§ 2.Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3.Mötet var utlyst på rätt sätt.

 

§ 4.Vid fastställande av röstlängd var alla närvarande röstberättigade.

 

§ 5.Till ordförande för mötet valdes Lennart Johansson.

 

§ 6.Till sekreterare valdes Märith Löfgren.

 

§ 7.Till justerare valdes Rolf Ronestjärna och Pia Hedberg.

 

§ 8.Verksamhetsberättelse lästes upp och rapporten godkändes. 2009 års verksamhetsplan redo-vi-sa-des och godkändes.

 

§ 9.Kassören Erik Sundberg redovisade det ekonomiska utfallet. Resultaträkning och balansräkning bifogas.

 

§ 10 . Revisionsberättelsen lästes upp av Lennart Johansson.

 

§ 11 . Boteåparlamentet beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§ 12 . Till revisorer valdes Anders Bergman och Bruno Bolin för ett år framåt. Till ersättare valdes Anders Bodin för ett år framåt.

 

§ 13 . Inga motioner hade inkommit till mötet.

 

§ 14 . Lennart Johansson berättade om arbetet med bygdens utveckling. Det är många som arbetar ideellt på olika sätt. Detta har fått massmedial uppmärksamhet med inslag på Mittnytt, Rapport, Landet Runt samt i Tidningen Ångermanland. Boteå församling har ökat sitt invånartantal och även Överlännäs har ökat något. Mer om detta fantastiska arbete, som utförs av många eldsjälar, finns i bilaga. Ulf Lhådö berättade att Macken fått en ny ägare, Pelle Altin, och att en ny kontotautomat planeras så att man med Visa och Mastercard ska kunna fylla tanken med bensin lokalt. Detta är inte minst efterlängtat av hemtjänstpersonalen i området. Start av bensinförsäljning sker dock några månader fram i tiden. Ulf berättade vidare om att Boteå Konsumtionsförening ska ha ett medlemsmöte den 16 november kl 15. Äganderätten till fastigheten där Handlar´n ligger ska då diskuteras. Laila Lindholm berättade om att Hantverksmässan äger rum den 1 november mellan 11-16. Vid mötet framfördes också information om det kooperativ, bestående av 13 invandrare, som satt potatis och nu har en skörd på ca 17 ton att sälja. Bl a kommer försäljning att ske vid Hantverksmässan. Även en önskemål om att finna lämpliga lokaler, som kan tänkas kunna komma att användas för ett slakteri för Halalslakt, framfördes.

 

§ 15 . Mötet avslutades och efteråt lät de ca 20 närvarande sig väl smaka av Bettans goda smörgåstårta.

 

Dag och tid som ovan

 

Vid protokollet                 Justeras

 

Rolf Ronestjärna   Pia Hedberg

 
 
Till sidans topp
6/1651  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN