img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 28 augusti 2011 på Bettans kon­fe­renscen­ter.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Andreas Blomén, Lars Blomén, Pia Hedberg, Ulf Lhådö, Märith Löfgren, Rolf Ronestjärna, Laila Lindholm och Kerstin Sjögenbo. Dessutom deltog de nyligen invalda Benjamin Ronestjärna, Ingrid Viking och Erik Hoppe.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat. De nyvalda hälsades välkomna.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Rolf Ronestjärna.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes. Frågan om det behövs utgivningstillstånd för Botebladet kommer att utredas till nästa möte.

 

§ 5 Kassören meddelade via mail att bokslutet har lämnats över till revisorerna. Resultaträkning och balansräkning redovisades i korthet. Vissa bidrag som väntas in fanns inte med under aktuellt tidsintervall. Pia Hedberg ska kolla om det kommit in bidrag efter den 30 juni och om inte så skett stöta på förväntade bidragsgivare igen. Räkningar som kommer på mail skickas till Erik Sundberg, som fortsätter som kassör även efter den 30/10. Vid mötet lämnades behållningen från Allsångskvällen på stranden över till Ulf Lhådö. Pengarna ska gå till Boteå Båt och Bad's verksamhet. Vinsten blev drygt 6400 kronor, vilket är ett välbehövligt tillskott!

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Biblioteket: Öppet igen. Välkommen på tisdagar då biblioteket är bemannat mellan klockan 14.00 och 20.00. Inför hösten planeras öppet hus och eventuellt en bokcirkel.

Botebladet: Återigen ett fullmatat nummer på gång för distribution i början av september. 4 reportage får vänta till nästa Boteblad, så trångt är det om utrymmet. Det händer alltså mycket i bygden!

Boteå Bysamverkan, (även kallad Boteå Byvakt): Under sommaren har det varit en del fiskerättsliga insatser.

Boteå Båt och Bad: Inget speciellt att rapportera.

BUG/ Lediga Hus: BUG har tillsammans med föreningar och engagerade boteåbor arrangerat en riktig toppenkväll, "Allsångskväll på stranden" som direktsändes i Radio Västernorrland den 14 juli. På mindre än en vecka lyckades gemensamma krafter få fram ett arrangemang som innebar scenbygge, att några av våra lokala talanger gjorde bejublade framträdanden både under och efter sändning, att ca 20 frivilliga kom med hembakat fikabröd, att ponnyridning och fiskedamm fanns för barnen, att försäljning av varm korv skedde från grillplatsen, att parkeringsytor lånades ut och parkeringsvakter engagerades. En stor eloge till alla som gjorde det möjligt att kunna ordna ett sådant stort arrangemang, då ca 400 besökande kom, sjöng, fikade och njöt av det vackra vädret och den fina stranden vid älven.

Hemsidan: Erik Hoppe berättade om följande statistik för hemsidan: Sedan den 25 mars har sidan besökt av mer än 1900 olika datoranvändare, de har gjort ca 3000 besök och 12,000 sidor har öppnats. I genomsnitt besöker 19,5 personer hemsidan varje dag, välkommen du med! www.botea.se

Nytt på hemsidan framöver blir en avdelning om Boteåbygden, med broschyr om bygden, vägbeskrivningar för att hitta hit och beskrivningar av vandringsleder, det sistnämnda ett helt nytt inslag. Redaktionen efterlyser fler berättelser och bilder om Boteå från oss alla som bor i bygden, skicka gärna in det just du kan berätta om!

Nu finns dessutom en anslagstavla där den som bor i bygden kan annonsera under köpes, säljes och övrigt. Du kanske har något du vill bli av med som någon annan gärna vill ha!

Hantverksmässa: Kommer att äga rum den 5 november på Sunnersta Folkets Hus mellan klockan 11.00 och 14.00. Hör av er till Laila Lindholm för att boka plats.

Välkomnande av nyinflyttande/kakfrossa: Förslag till tidpunkt, någon gång i mars, helst före sportlovet. Välkomstkuvertet behöver uppdateras, många förslag fanns.

Macken: Vid efterlysning av frivilliga för drift och skötsel fanns det för få frivilliga för att det ska vara möjligt att driva projektet vidare i dagsläget. Det behövs åtminstone 4- 8 personer som kan hjälpa till med olika saker som behöver utföras.

Butiksråd: Kontakter sker kontinuerligt. Handla gärna så mycket som möjligt här på Handlarn!

Föreningssamverkan: Föreningslivet har hört av sig och vill att möte ordnas för att samverkan ska ske mellan föreningar. Alla föreningar kommer att bjudas in till ett möte på Sunnersta Folkets Hus 7 november klockan 19.00

Loppis: På Sunnersta Folkets Hus den 24/9 klockan 11.00 till 14.00. Hör av er till Laila Lindholm eller Kristina Strand för att boka bord.

 

§ 7 Skrivelser. Inga Lena Bodin har lämnat in ett projektförslag med många bra synpunkter och förslag för att utveckla möjligheterna för de olika lokala företagen och ta tillvara på vad bygden har att erbjuda besöksnäringen. Projektförslaget kommer att läggas ut på hemsidan för att undersöka intresse från andra lokala aktörer och projektförslaget kommer även att tas upp på Byatinget.

 

§ 8 Övriga rapporter: Arbetet med almanackan framskrider. Nytt möte inplanerat berättar Kerstin Sjögenbo. Den 16 januari 2012 planeras ett öppet möte kvällstid med politiker, så kallad "Medborgardialog" på Kalknäs skola. Den politikerträff som Boteparlamentet brukar bjuda in till blir därför inte av i höst.

 

§ 9 Byating. Äger rum den 30 oktober på Bettans Konferenscenter. Kallelse till mötet i Botebladet och via hemsidan. Pia Hedberg skriver verksamhetsberättelse och preliminär verksamhetsplan som skickas till Rolf för korrekturläsning. Pia kommer även att fråga om revisorerna ställer upp för omval. Som vanligt bjuds det på smörgåstårta efter mötet.

 

§ 10 Kommande möten, 25/9, Byating den 30/10 samt sista mötet för året 20/11.

 

§ 11 Pia Hedberg avslutade mötet.

 


Justeras

...................
Sekreterare        Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1524  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN