img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen 27 sep­tem­ber på Sun­ners­ta Folkets Hus.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-05-26
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Lars Blomén Pia Hedberg, Laila Lindholm, Ulf Lhådö, Märith Löfgren, Magnus Nordenmark, Rolf Ronestjärna, Ann-Katrin Tjellén, och Ingrid Viking.

 

§ 1 ­Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Rolf Ronestjärna.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören meddelade via mail att portot för Botebladet har betalats, 2762 kronor, att en prenumeration kommit in, att ”Byapengen” betalats ut av kommunen och att 630 kronor skänkts via bössan på affären.

 

§ 6 Genomgång av våra verksamheter:

Asylgruppen: Det är flera intressenter som vill bedriva undervisning i svenska för de asylsökande, ABF, Studiefrämjandet och Folklivsuniversitetet. Sunnersta Folkets Hus förening har fått flera bokningar. Asylgruppen planerar att fortsätta med läxläsningshjälp, och second hand försäljning av kläder i lokalen vid affären i Undrom. Herrskor och jackor är alltid välkommet och det går bra att lämna in på tisdagar. Rolf och Ingrid ordnar en artikel om detta på webben. Ensamkommande flyktingbarn har börjat komma till Gålsjö bruk och företaget som driver asylboende på Stöndar har sökt bygglov för att bygga flera små hus för boende runt huvudbyggnaden.

Biblioteket: Årsmöte på gång, ska sälja en del böcker på loppis och har en del nyinköp på gång.

Botebladet: Ett välfyllt nummer har just levererats ut.

Butiksråd: Spekulanter finns till både affärsrörelsen och fastigheten.

Hantverksmässan. En del försäljare har hört av sig så det blir en höstmarknad/hantverksmässa den 31/10 klockan 11-14.

Hemsidan: Alla i parlamentet har fått mail med sin redaktörbehörighet. Parlamentet är positivt till att även andra kan få lägga in artiklar. Erik Hoppe har erbjudit sig att hålla i utbildningspass och alla i parlamentet ville gärna lära sig mer. Ulf Lhådö kollar om det går att använda en laptop med mobilt bredband på Sunnersta Folkets Hus och kollar med Erik om datum som passar. Samuel Pettersson och Birgitta Blomén kan godkänna artiklar för publicering. Kanske det finns behov av fler som har möjligheten? Detta diskuteras efter Byatinget då verksamhetsplanen och arbetsgrupperna bestäms. När det gäller behovet av en ny avdelning/grupp så föreslås en som kallas Aktuellt just nu, där man kan lägga in det som inte riktigt passar in i den övriga strukturen, t.ex. brevet till landstinget om Sollefteå Sjukhus. Idén om att göra det möjligt att lämna kommentarer på artiklar är bra och är i så fall något som behöver tas upp på utbildningen. Erik Hoppe har lagt ner ett jättejobb på att göra Botewebben lätt att lägga in nya artiklar på, stort tack! Just nu ligger hemsidan överst på Google när man googlar på Boteå vilket är stort! 

Hus till salu: Hus till salu diskuterades. En intressent finns som söker en hästgård, finns det tips för av er till Magnus Nordenmark.

 

§ 7 Övriga rapporter: Byavakten ska snart ha styrelsemöte och där kommer en eventuell ökning av området att diskuteras. Rolf frågade om Byvakten skulle kunna tänka sig att dela ut Botebladet. Även detta kommer att diskuteras på mötet.

 

§ 8 Skrivelser: Skrivelsen Värna vården som handlar om bygdens starka stöd till Sollefteå Sjukhus skickades till alla ledamöter i Landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd som hade en offentlig mailadress innan mötet om besparingsförslagen. Hela skrivelsen går att läsa på www.botea.se.

 

§ 9 Byatinget: Pia Hedberg gör verksamhetsberättelsen, bokföringen är överlämnad till revisorerna, affischer är klara och sätts ut den 18/10.

 

§ 10 Övriga frågor: Boteå Båt och Bad skulle vilja överta skötseln av stranden från parlamentet om det är möjligt. De överlåtelsehandlingar som finns plockas fram och detta kontrolleras för att man ska kunna ta ett beslut framöver.  

Det är Loppis på gång den 3/10. Alla 21 borden är uthyrda och klass 6 kommer att stå för fikaförsäljningen.

Den 3/10 kommer även bryggorna att tas upp på stranden, alla är välkomna att hjälpa till, start 10:00.

 

§ 11 Kommande möten: Byating den 25/10 och det sista mötet för året blir den 22/11. Tid 16:00 och plats Sunnersta Folkets Hus.

 

§ 12 Pia Hedberg avslutade mötet.

 
 
Till sidans topp
6/1734  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-05-26
Mötesprotok pil2024-04-28
Om Parlament pil2024-03-24
Vallänges f pil2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN