img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 17 februari på Sun­ners­ta Folkets Hus.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Bo Asplund, Andreas Blomén, Lars Blomén, Pia Hedberg, Pernilla Landberg, Laila Lindholm, Ulf Lhådö, Märith Löfgren, Rolf Ronestjärna, Kristina Strand och Kerstin Sjögenbo .

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören meddelade via mail att kassan fått in tretton prenumerationer på Botebladet sedan förra mötet.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Almanackan: Mycket positiv respons på årets upplaga. En hel del är sålda redan nere på Handlarn och det brukar bli mer försäljning under sommaren.

Biblioteket: Årsmöte i april.

Botebladet: Vid mötet diskuterades olika annonser för sådant som är på gång.

Föreningssamverkan: Vid mötet som var den 11 februari utvärderades förra årets Boteåfestival. Inför sommaren kan det bli tal om favoriter i repris, d.v.s. de mest populära aktiviteterna kommer igen! Nytt möte den 25/3 och mer info samt datum för festligheterna kommer när allt är mer "spikat".

Hemsidan: För att väcka berättarlusten i trakten så fortsätter hemsidan med att under februari utmana alla att ge artikelförslag, eller utkast till nya artiklar från, förr, nutid, eller det kanske finns skrönor från bygden? Alla som bidrar har möjlighet att delta i utlottningen av några väldigt fina böcker.

Hus till salu: Tipsa gärna om hus till salu för uppdatering av hemsidan.

Välkomnande av nyinflyttande/kakfrossa: Kakfrossan blir den 16/3 klockan 14 på Sunnersta. Bagare efterlyses, via Botebladet och via hemsidan. Laila ordnar så att T-shirtar, dekaler och almanackor tas med till kakfrossan och dess blir sedan kvar för att säljas även under loppisen den kommande helgen. Vid kakfrossan brukar alla som vill få lämna ett bidrag och detta år bestämde mötet att behållningen går till Boteå Båt och Bad för att köpa in någon typ av lekutrustning till Stranden.

 

§ 7 Övriga rapporter. 23 mars är det Loppis på Sunnersta, hyra: 50 kronor för litet bord, 75 kronor för stort. Anmälan till Laila Lindholm eller Kristina Strand.

Grillomsmässan genomfördes förra helgen, (ett samarrangemang mellan LRF och Skoterklubben). Många kom dit, umgicks och hade trevligt. Det var ca 500 personer som tog tillfället i akt att titta på och i vissa fall även provköra skotrar. Även skogsmaskiner, skogsutrustning, skoteruppvisning och fyrhjulingar fanns på plats. Till skoterparkeringen kom ekipage åkande från Nyland, Sollefteå, Ullånger m.m.

 

§ 8 Valet. Nomineringsarbetet har påbörjats och en hel del nya har tackat ja till att vara valbara. Fler behövs dock och nomineringsarbetet kommer att pågå under mars. Det kan följas både i Botebladet och på "www.botea.se". Det vore bra om föreningarna kunde nominera någon var. Rolf ställer en nomineringslåda på Handlarn där alla kan lämna förslag på vilka de vill ha som kandidater. Meddela nya namn till Rolf Ronestjärna som samarbetar med Erik Hoppe för att visa hur arbetet fortskrider. Valet blir sista april vid majbrasan på Rixdan och vid Handlarn.

 

§ 9 Övriga frågor. Tematräff för nätverkande kvinnor/tjejer fortsätter med en träff per månad. Håll utkik på "www.botea.se" om vad nästa intressanta tematräff innehåller!

 

§ 10 Kommande möten. På Sunnersta Folkets Hus den 24/3 och den 21/4 klockan 16:00

 

§ 11 Pia Hedberg avslutade mötet.

 


Justeras

...................
Sekreterare    Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1509  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-03-24
Mötesprotok pil2024-02-25
Om Parlament pil2024-01-21
Vallänges f pil2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN