img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2022-04-24
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Av: Rolf Ronestjärna  (2022-05-02)  

Boteåparlamentets styrelsemöte i Sunnersta Folkets Hus

Söndagen den 24 april 2022

 

Närvarande: Pia Hedberg (över Zoom), Ingrid Viking, Per-Erik Bergstrand, Lars Blomén, K G Gokisvaari, Ilona Nilimaa, Tobias Nilimaa och Rolf Rone­stjärna

§1 Mötet öppnades av ordförande Pia Hedberg.
§2 Dagordningen för mötet godkändes.
§3 Rolf Ronestjärna tog på sig att vara sekreterare för mötet.
§4 Ilona Nilimaa valdes till justerare.
§5 Föregående mötesprotokoll gick igenom och lades till handlingarna.
§6 Ekonomisk rapport från kassören fanns inte att tillgå.
§7 Parlamentets olika verksamheter gicks igenom.

- Biblioteket: Den 12/5 kl 19 hålls en författarafton i Boteå Sockenstuga med författaren och krönikören Gregor Flakierski.
- Botebladet: Botebladets kassakista börjar bli tom och behöver därför fyllas på. Sekreteraren, och tillika tidningens redaktör, tog på sig att ansöka om ett bidrag på 60 000 kr från Boteå med flera församlingars stiftelse för att möjliggöra fortsatt utgivning av tidningen.
- Boteå Utvecklingsgrupp: Ilona Nilimaa berättade att hon har försökt att få till ett BUG-möte.
- Hantverksmässan: Förra mässan arrangerades i privat regi av Maria Jönsson. På förra Parlamentsmötet åtog sig sekreteraren att kolla med henne om hur hon har tänkt att mässan fortsättningsvis ska arrangeras, efter att hon nu har gått in som ordförande för Sunnersta Folkets Husförening. Hon visade sig vara öppen för att mässan istället skulle kunna bli ett arrangemang som Folkets Husföreningen håller i, förutsatt att föreningens styrelse också är av den åsikten. Parlamentsmötet tog beslut om att överlåta arrangemanget till föreningen om de ställer sig positiva till detta.
- Hustillsalugruppen: Samtal fördes om eventuella lediga hus i bygden. Mötet enades om att fortsätta hålla ögonen öppna efter lediga hus och att informera Lennart Johansson när sådana eventuellt dyker upp.
 - Välkomnande av nyinflyttade: Kakfrossan hölls den 9/4. Överblivna bakverk överlämnades till Vallänge särskilt boende, som tacksamt tog emot läckerheterna. En handfull föreningar fanns på plats och informerade om sin verksamhet. Vid Kakfrossan togs en frivillig gåva upp till förmån för Ukraina och totalt kom det in 2 460 kr. Mötet beslutade att man skulle skicka pengarna via Röda korset.  
§8 Övriga rapporter.
- Sophämtning vid badplatsen i Gålsjö Bruk: Boteå Byavakt kommer, genom Lars Bloméns försorg, på prov ombesörja att soptunnan regelbundet töms vid badplatsen under 2022.
§9 Skrivelser.
- Ett erbjudande om kläder och väskor med tryck hade inkommit från Kristoffer Svensson Sellin. Mötet beslutade att inte beställa något, men att istället erbjuda Kristoffer en annons i Botebladet.
- Inbjudan till Nationaldagsfirandet den 6/6 hade inkommit från Sollefteå kommun.
§10 Övriga frågor.

- Kort sammanfattning om stormötet som hölls den 31/3 i Sunnersta Folkets Hus skedde. Protokoll från det mötet och arbetsgruppens möten finns under fliken Projekt Hundratusen på bygdens hemsida.

- Samtalade om höstens val till Boteåparlamentet. Ungefär hälften av den nuvarande styrelsen har hittills sagt sig vara beredd att kandidera vid valet. Det behövs dock fler nomineringar och mötet kom överens om att hjälpas åt att försöka ragga fler kandidater.

- Sekreteraren meddelade att det planerade Företagsmötet den 26/4 var inställt p g a bristande intresse.
§11 Nästa möte bestämdes till den 22/5 kl 16 i Sunnersta Folkets Hus.
§12 Mötet avslutades.


Rolf Ronestjärna, sekreterare                                        Ilona Nilimaa, justerare            

 
 
Till sidans topp
6/1844  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN