img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 25 april 2010 på Bettans Kon­fe­renscen­ter
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Närvarande: Pia Hedberg, Märith Löfgren, Rolf Ronestjärna, Lars Blomén, Laila Lindholm, Andreas Blomén, Ulla Assergård, Kerstin Sjögenbo, Ulf Lhådö och Sahibi A Haseeb.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören meddelade via mail att sedan mötet i februari har tröjförsäljning redovisats in, 1 500 kronor, medlemsavgifter till Bibliotekets Vänner, 1 175 kronor, har betalats in, prenumerationer på Botebladet har inbringat 1 430 kronor samt bidrag till Leaderprojektet från företag innebar 3 000 kronor. Kostnaderna har varit för Botebladet 199 kronor, Leader 288 kronor, talböcker till biblioteket 950 kronor och Dahlbergs bokhandel har fakturerat 1 941 kronor.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

 

Botebladet: Deadline 21 maj.

 

Välkomnande av nyinflyttade: Uppdatering av välkomstinformationen ska ske innan Kakfrossan. Pia Hedberg berättade om innehållet och vi tar alla kontakt med de vi tror kanske kan bidra eller behöver vara med i denna typ av information. Rolf Ronestjärna har den mest uppdaterade versionen av föreningslistan och han skickar den till sekreteraren som vidarebefordrar den till hela Boteåparlamentet.

 

Biblioteket: Politikerna i KUF, (Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden), ca 20 personer var på besök på biblioteket i Björkåbruk den 31/8. Deltog gjorde Pia Hedberg, Rolf och Benjamin Ronestjärna, Claire Sjölander och Kerstin Sjögenbo för Parlamentets och Bibliotekets Vänners räkning. Politikerna fick se en lokal som ännu inte var helt färdig, men eftersom de var på sammanträde på Bettans passade det dem bra med ett studiebesök ute i bygden. Bokhyllor är på gång från Hågesta och biblioteket beräknas vara helt klart till hösten. Bokcafét med Anders Bodin samlade ca 25 personer. Stängt mellan midsommar och 2/8. Nästa aktivitet är inplanerad till den 21/8 då det blir familjedag med bokloppis, underhållning, m.m.

 

Leaderprojektet och Macken: Projektet det arbetas vidare med är en all-aktivitetshall i Stöndar. Måndagen den 3 maj redovisas förslaget och kostnadskalkylen för styrelsen för Leader. En fråga som just nu diskuteras är hur man ska kunna variera användandet av hallen mellan djurevenemang och sedan till evenemang som även allergiker kan delta i. Bland annat kommer några att fara på studiebesök för att kolla på en ozonutrustning som enligt uppgift hjälper till med att minska påverkan av allergen från hästar. Även hur marken ska kunna spolas av på något vis för att minska påverkan är en sak som utreds. Hallen planeras bli enkel, i plåt och ouppvärmd.

 

Inget nytt om Macken just nu. Bidragsansökan ligger för handläggning hos Länsstyrelsen.

 

Hemsidan: Upptaktsträff 26 april.

 

Butiksrådet: Nya kassasystemet är äntligen igång. En förändring är att man måste handla något för att få ta ut pengar och att max 2 000 kronor får tas ut över köpebeloppet. Detta är något Handlar´n kedjan bestämt centralt.

 

BUG (Boteå Utvecklingsgrupp): Visade hus i påsk. Ny annons kommer på Blocket den 2 maj.

 

§ 7 Övriga rapporter: Ny arbetsgrupp under Boteåparlamentet är från och med detta möte Boteå Bysamverkan. Deltagare är Lars Blomén, Andreas Blomén och Ulla Assergård. Det har varit lite tunt med intresseanmälningar för att delta i det aktiva arbetet. För att få inspiration i det fortsatta arbetet ska Lars och Andreas Blomén träffa Lunde byavakt till veckan och åka med ut på en spaningstur.

 

Kerstin Sjögenbo och Laila Lindholm har jobbat fram en förändring av broschyren om Boteå. Förslaget lämnas till Rolf Ronestjärna för layout.
Politikerträff blir det inte förrän i oktober när valet har ägt rum.

 

§ 8 Kommande möte den 23/5 klockan 16 på Bettans Konferenscenter.

 

§ 9 Mötet avslutades.

 

Dag och tid som ovan

 


Vid protokollet        Justeras
Märith Löfgren        Laila Lindholm

 
 
Till sidans topp
6/1636  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN