img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 27 januari på Sun­ners­ta Folkets Hus
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Bo Asplund, Andreas Blomén, Lars Blomén, Jane Fahlen, Pia Hedberg, Erik Hoppe, Laila Lindholm, Märith Löfgren, Rolf Ronestjärna, och Ingrid Viking.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören meddelade via mail att kassan fått in sex prenumerationer på Botebladet och 940 kronor från Bössan på Handlarn. Vi har betalat 4500 kronor för tryckning av Boteåalmanackan och 750 kronor i bankavgift. Två fakturor till har kommit, 167 kronor för bankavgifter och 750 kronor för tårtor från Vallängefirandet.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

 

Biblioteket: har köpt in ca 100 böcker under förra året. Utlåningen ökade även förra året. Statistik på detta ska lämnas in tillsammans med bidragsansökan till kommunen.

 

Botebladet: 22 februari är nästa deadline. Information om det stundande valet kommer med.

 

Föreningssamverkan: Möte den 11 februari med tankar inför sommarens Strandfest bland annat. Plats: Träffpunkten, samlingslokalen vid Handlarn klockan 19:00.

 

Hemsidan: Erik Hoppe redovisade statistik över hur många som varit inne på de olika undersidorna på hemsidan. Så roligt att många tittar in på www.botea.se. Bland annat blir kulturlagret med historier från förr, sidorna om Botebygden, och arrangemangen öppnade om och om igen. Totalt 20,000 öppnade sidor förra året! Ambitionen är att ha något nytt varje vecka. För att väcka berättarlusten i trakten så kommer det under februari att pågå en utmaning där alla som kan ge artikelförslag, eller utkast till nya artiklar från, förr, nutid, eller kanske har skrönor från bygden har möjlighet att delta i utlottningen av några väldigt fina böcker. Alla bidrag tas tacksamt emot av redaktionen!

 

Hus till salu: "Blocket" annons har varit ute och minst en familj har visats runt i vår fina bygd.

 

Välkomnande av nyinflyttande/kakfrossa: Förslag på datum för kakfrossan är 23/3 klockan 14 på Sunnersta. Ingrid Viking tar kontakt med resten av gruppen. De fick också i uppdrag att göra i ordning ett manus till hemsidan för hur den information som fanns i välkomstbrevet istället ska vara tillgänglig via webben, Dessutom bör kontaktpersoner till eventuella erbjudanden som t.ex. ett fiskekort finnas där. Information om www.botea.se samt att Pia är kontaktperson för den som hellre vill ringa kommer i Botebladet.

 

§ 7 Övriga rapporter. 17 mars är det skoterträff vid Tannsjön. Byavakt kommer att ha årsmöte på Sunnersta Folkets Hus klockan 19:00 den 17/2. Lars Blomén berättade om planer på ett utökat sätt att sprida information via SMS som LKC söker pengar för att utföra.

 

§ 8 Skrivelser. Föräldragruppen har via Magnus Nordenmark skickat in en ansökan om 15 000 kronor i bidrag för att förbättra utomhusmiljön vid förskolan Blåklockan. Medel för att förbättra för barnen finns fortfarande kvar och mötet var positiv till ansökan. Innan bidraget beviljas vill dock parlamentet ha en bättre beskrivning av vad som ska köpas in.

 

§ 9 Valet. Nomineringsarbetet kommer att pågå under mars och det kan följas både i Botebladet och på www.botea.se. Alla närvarande på mötet fick i uppdrag att försöka ha med namn på en nominerad till nästa möte. Meddela nomineringar till Rolf Ronestjärna som samarbetar med Erik Hoppe för att visa hur arbetet fortskrider. Valet blir som vanligt sista april vid majbrasor och vid Handlarn.

 

§ 10 Övriga frågor. Söndagen den 10 februari 2013 är det Grillomsmässan, en stor maskinvisning i Grillom då ett 20-tal utställare visar maskiner för småskaligt skogsbruk, vedhantering, snöredskap och fritidsprodukter (läs skoter och atv). Dessutom kommer ett antal övriga företag att ha information och försäljning av sina produkter, och ett antal lokala producenter av matprodukter som bröd, honung, korv m.m. kommer att finnas på plats. Eventuellt kommer Boteåparlamentet även att sälja "Boteå i mitt hjärta" T-shirtar om bemanning går att ordna.

 

Årets första tematräff för nätverkande kvinnor/tjejer äger rum torsdagen den 31 januari kl. 18.30 på Botaton. Kvällens tema är "Bokprat". Ta med någon bok du vill tipsa om eller prata kring!

 

Ramsele byaförening vill samarbeta med Boteåparlamentet i debatten om vården för de äldre. Pia Hedberg fick i uppdrag att samverka i de fall hon tycker det är lämpligt.

 

§ 11 Kommande möten. På Sunnersta Folkets Hus den 17/2 klockan 17:00 (obs tiden), samt den 24/3 och den 21/4 klockan 16:00

 

§ 12 Pia Hedberg avslutade mötet.

 


Justeras

 

.......
Sekreterare  Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1510  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN