img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 24 maj på Sun­ners­ta Folkets Hus.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Lars Blomén, Birgitta Blomén, Birgitta Byman, Pia Hedberg, Pernilla Landberg, Laila Lindholm, Märith Löfgren, Magnus Nordenmark, Samuel Pettersson, Rolf Ronestjärna, Ann-Katrin Tjellén och Ingrid Viking.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Samuel Pettersson.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes. Frågan om SMS-grupp kommer att tas upp i höst med de nya deltagarna i parlamentet.

 

§ 5 Kassören meddelade via mail att det inkommit 5 prenumerationer på Botebladet och att tryckning av Botebladet har betalats, (2561 kronor).

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Asylgruppen: Fortsätter med "Svenskprat" en gång per vecka och har även andra aktiviteter. Just nu inget tryck på klädförsäljningen. Det norska företaget som köpt Gålsjö fortsätter sina förhandlingar med Migrationsverket. Just nu händer inte så mycket där eftersom Gålsjö inte fick tilldelning denna gång.

Biblioteket: Har köpt in ca 40 nya böcker. Kommer att ha sommarstängt från 17 juni och öppnar igen i augusti.

Botebladet: Är fullt, kommer ut i början av juni.

Bredband/fiber: Sunnersta Folkets hus har fått fråga från underentreprenör för Eon's grävningar om föreningen funderat på att förbereda för fiber när Eon ändå ska gräva ner elledningarna förbi. Samuel och Magnus kollar upp hur det ser ut med planerna för området.

Butiksråd: Handlarn tillhör nu kedjan Direkten. Affären har sökt och blivit en av kommunens servicepunkter. Att vara servicepunkt innebär att det bland annat ska finnas möjlighet att fika där, man ska ha turistinformation och möjlighet att använda en dator med skrivare.

Föreningssamverkan: Föreningarna har mycket på gång inför sommaren. Undroms IF ordnar den 4 juli en P division 1 match 17:15 och en kvällsmatch 20:00 mellan UIF och Forsmo, med mattält och Emil Assergård som underhållare. Sedan blir det Strandfest den 11 juli och då uppträder Emil Assergård och KristianTäljeblad och Ullångers Hotell och restaurang står för mat och ölservering. Det blir även Midnattskonsert fredag 10 juli 23:00 i Boteå kyrka med David Saulesco och William Davis Lind. Söndag 12 juli 11:00 är det sommarsöndag i Boteå kyrka och sockenstuga med underhållning av Kristoffer Arvidsson och försäljning av tunnbrödsmackor med getost/getmese.

Hemsidan: Några föreningsansvariga har problem med inloggningen till sina sidor. Samuel ordnar detta.(* Se fotnot) Kom ihåg att lägga in evenemangen en och en så att de kommer upp som nyheter på första sidan. Laila och Pia har en hel del evenemang att lägga in inför sommaren. Erik Hoppe vill komma i augusti och visa det nya sättet att lägga in information på hemsidan, han är varmt välkommen!

Hus till salu: Diskuterades. De hus vi tror är sålda fick Samuel i uppdrag att kolla upp och se till att de inte är kvar på hemsidan.

 

§ 7 Övriga rapporter: Kosläppet i Kalknäs idag den 24 maj var välbesökt. Över 400 kom med bilar och flera bussar för att se på när korna släpptes ut och delta i aktiviteter som anordnats. Boteå Byavakt berättade om fräcka rosförsäljare som stulit pengar hos en som bor i annexet vid Vallänge. Det har skett en del andra fräcka stölder, så håll utkik. Botaton har haft både klädbytardag och en berättarafton.

 

§ 8 Skrivelser: Parlamentet har fått en inbjudan att delta i nationaldagsfirandet som i år sker i Sollefteå stadspark.

 

§ 9 Valet. 77 röstade. I parlamentet blev de 9 ordinarie ledamöterna: Anders Bergman, Lars Blomén, Pia Hedberg, Laila Lindholm, Ulf Lhådö, Magnus Nordenmark, Rolf Ronestjärna, Ann-Katrin Tjellén och Ingrid Viking. Ersättare blev: Birgitta Byman, Gunilla Johansson, Pernilla Landberg, Samuel Pettersson och Lena Zetterlund. En som inte varit nominerad blev röstad på och kommer att få fråga om intresse av deltagande av Pia. Till nästa gång kanske en röstning via nätet kan bli verklighet? Alla nya får inbjudan att komma på mötet i augusti.

 

§ 10 Övriga frågor: Det finns en dåligt uppdaterad pärm med information på affären och Pia fick i uppdrag att ta bort den. Samuel väckte frågan om hastighetsbegränsningar vid skolan. Det är flera skolbarn som går vägen mellan Offer och Kalknäs och 70-sträckan mellan Undrom och skolan gör att det blir mindre troligt att 50/30 hastigheten respekteras vid skolan. Samuel fick i uppdrag att skriva ett förslag på skrivelse till Trafikverket om förlängning av 50-sträcka som lämnas på affären för att se hur intresset är från de boende. Pia fick i uppdrag att skicka in förslaget till Trafikverket tillsammans med namnunderskrifter.

 

§ 11 Kommande möten: Datumen blir 30/8, byating den 25/10 och det sista mötet för året med verksamhetsplanering blir den 22/11. Tid 16:00 och plats Sunnersta Folkets Hus.

 

§ 12 Pia Hedberg avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar.

 


Justeras

............
Sekreterare    Justeringsperson

 

*) Efter mötet visade det sig att problemen berodde på att inloggningsuppgifter kommit bort. Problemen berodde inte på något sätt på webbsidans tekniska lösning för inloggning, vilket formuleringen kanske kan uppfattas som. (Sekreterarens anmärkning)

 
 
Till sidans topp
6/1489  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN