img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 30 augusti
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-05-26
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Möte på Sunnersta Folkets Hus.

 

Deltagare: Lars Blomén, Birgitta Byman, Pia Hedberg, Pernilla Landberg, Laila Lindholm, Ulf Lhådö, Märith Löfgren, Samuel Pettersson, och Ingrid Viking. Deltog gjorde även Erik Hoppe och Gunilla Johansson.

 

Före mötet demonstrerade Erik Hoppe vad tjänsten IP-nummerkontroll innebär. Den tjänsten ser bland annat till att det inte går att fylla i saker i inmatningsformulären på botewebben, (möjligheten syns inte ens), om inte IP-numren går till en svensk godkänd adress, (t.ex. en internetanslutning). Detta sållar bort diverse ”robotar” från andra länder som annars kan ställa till med mycket onödigt. Erik Hoppe demonstrerade sedan hur det nya publiceringsverktyget för hemsidan kommer att fungera om den gamla hemsidan uppdateras i sin helhet. Innan detta arbete fortsätter vill Erik att parlamentet ska fundera över vilken typ av hemsida som bygden behöver och kan hålla ajour. Ska det vara en mer statisk hemsida med en informationsbroschyr som pdf-fil och ett kontaktformulär för frågor, eller en levande hemsida som visar vad bygden kan erbjuda och vad som händer.

 

§ 1 ­Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

§ 4 Föregående protokoll godkände. Sekreteraren läste upp det tillägg som lagts till som en fotnot till förra protokollet.

§ 5 Kassören berättade att bokslut upprättats och kommer att lämnas över till revisorerna. Förra året gick med 2334 kronor minus, mycket beroende på att kommunen ännu inte hanterat Boteåparlamentets ansökan om ”Byapeng”. I omorganisationen har det ännu inte blivit bestämt vem på kommunen som ska hantera dessa frågor. Det finns fortfarande kvar en hel del kapital för t.ex. biblioteket och för Botebladet. Erik frågade efter ett fakturaunderlag och om deklarationspapperen kommit. Ordföranden undersöker saken.

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Biblioteket: Har öppnat för säsongen och köper in nya böcker.

Botebladet: Nytt nummer på gång.

Bredband/fiber: Sollefteå Stadsnät har tyvärr fått avslag på sin ansökan om bidrag, men detta har överklagats berättar Samuel Pettersson.

Butiksråd: Butiken är fortfarande till salu. Under lördagen den 29/8 var det Bygdens dag med olika aktiviteter.

Hantverksmässan: Gör ett uppehåll detta år.

Hemsidan: Hemsidan diskuterades. Boteåparlamentet kom fram till att en levande hemsida är det som är önskvärt. Intresset behöver förstärkas när det gäller att använda d botewebben som ett mer aktivt instrument för att marknadsföra bygden. På vilka sätt kommer att fortsätta diskuteras.

Förslag på förändringar: det vore bra om även andra evenemang och aktiviteter än de föreningsanknutna marknadsförs och kanske även nyheter av formen ”Hänt i helgen”/”Hänt i Boteå” skulle vara bra att kunna visa på hemsidan. Samuel fick i uppdrag att meddela Erik beslutet att Parlamentet vill att uppdateringen av hemsidan fortsätter för att möjliggöra användningen av det nya publiceringsverktyget som Erik demonstrerade vid visningen.

Hus till salu: Hus till salu och vilka som fått nya ägare diskuterades

§ 7 Övriga rapporter: Lars Blomén berättade att Ådalens Byavakter, (Lunde, Klockestrand, Bjärtrå och Boteå) har haft en manifestation för att få till ett bättre samarbete med Länskommunikationscentralen och polisen. Inbjuden var bland annat länspolismästaren. Detta engagerade ett 50-tal människor och har redan lett till goda resultat och snabbare svar vid kontakter. Läs mer på www.botea.se

Strandfesten var välbesökt. Skolan/förskolan har många barn inför terminens början. Det finns två lägenheter att hyra i Kalknäs.

§ 8 Övriga frågor: De förslag som finns för sjukhuset i Sollefteå oroar. Sekreteraren fick i uppdrag att påbörja en skrivelse från Boteparlamentet i frågan som skickas ut i gruppen för synpunkter innan ordföranden skriver under och skickar in det till landstinget.

§ 9 Kommande möten: Datumen blir 27/9 och Byating den 25/10.. Tid 16:00 och plats Sunnersta Folkets Hus.

§ 10 Pia Hedberg avslutade mötet.

 
 
Till sidans topp
6/1730  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-05-26
Mötesprotok pil2024-04-28
Om Parlament pil2024-03-24
Vallänges f pil2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN