img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 30 augusti 2009 på Bettans Kon­fe­renscen­ter
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-05-26
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Närvarande: Pia Hedberg, Märith Löfgren, Richard Strand, Rolf Ronestjärna, Ulf Lhådö, Stefan Andersson, Tommy Ledin samt de speciellt inbjudna Svenerik Eriksson, Martina Kanon och Sahibi .A. Haseeb.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat och mötet inleddes med en presentationsrunda.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Rolf Ronestjärna.

 

§ 4 Protokollet från juni gicks igenom.

 

§ 5 Kassören meddelade att resultat och balansräkning för förra året har utförts och att bokföringen har lämnats över till revisorerna.

 

§ 6 Genomgång av verksamheter:

 

Botebladet, nytt nummer på väg, som vanligt välfyllt.

 

Butiksrådet fortsätter med diskussioner med ägarna om utvecklingen på Handlar´n.

 

Mässa på Sunnersta är planerad till lördagen den 31 oktober, håll utkik efter annonsen.

 

Boka även in ett besök på Sunnersta för kakfrossa den 3 oktober.

 

Vissa av verksamheterna som t ex hus till salu, hemsidan, välkomstpåsar, fika för nyinflyttade mm är aktiviteter som är ett gemensamt intresse för alla som vill marknadsföra bygden. För att diskutera bland annat dessa frågor så planeras ett möte med BUG, (Boteå Utvecklingsgrupp). Pia Hedberg kollar vilket datum som passar bäst. BUG har ett öppet möte på skolan den 24 september klockan 18.00.

 

§ 7 Övriga rapporter:

 

Leader: Inget nytt just nu då det varit sommar. Boteå har i dagsläget ingen deltagare i Leaders interimstyrelse.

 

Macken: Har inte kommit igång och i dagsläget finns rättsfall som tyder på att även en förening som börjar driva en mack kan bli tvungen att gräva bort och sanera gamla föroreningar även om marken ägs av en annan part. Tillgång till en mack är dock en viktig fråga för byn.

 

Hemsidan: Mötet beslöt att betala webbhotellavgifter för den tidigare hemsidan, för tiden mellan 2002-2007, till en kostnad av ca 3.300 kronor.

 

Biblioteket på skolan: Det har fattats kommunala beslut om att biblioteken för vuxna i Öhn, Resele och Kalknäs ska läggas ned. Skolbiblioteken ska dock få vara kvar, men utan assistans av en bibliotekarie. För utlåning av böcker diskuteras en bokbuss från Kramfors. Maria Johansson och Pia Hedberg har uppvaktat Mikael Sjölund i frågan och Pia läste upp ett brev med förslag om hur en viss utlåning av böcker ska kunna vara möjlig att ha på ideell basis med start av ”Bibliotekets vänner”. För att detta ska vara möjligt behövs ändå fortsättningsvis en viss kommunal insats i form av t ex pengar till inköp av böcker, att de böcker som finns i Kalknäs får vara kvar där, m.m. Brevet kommer att skickas till kommunen.

 

§ 8 Byating på Bettans konferenscenter den 25 oktober klockan 16.00. Kallelse i Botebladet som vanligt.

 

§ 9 Kommande Parlamentsmöten: Söndagen den 27/9 och det sista ordinarie mötet för år 2009 den 22 november. Alla möten som vanligt på Bettans Konferenscenter klockan 16.00.

 

Dag och tid som ovan

 

Vid protokollet        Justeras

 

Märith Löfgren         Rolf Ronestjärna

 
 
Till sidans topp
6/1643  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-05-26
Mötesprotok pil2024-04-28
Om Parlament pil2024-03-24
Vallänges f pil2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN