img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 27 januari 2008 på Bettans Kon­fe­renscen­ter
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Närvarande: Pia Hedberg, Lennart Johansson, Rolf Ronestjärna, Märith Löfgren, Laila Lindholm, Erik Sundberg, Cecilia Sundström, Tommy Ledin, Stefan Andersson och Maj-Britt Eriksson.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassör Erik Sundberg rapporterade att 700 kronor lämnats i bidrag via ”bössan” på Handlarn. Ekonomin är fortsatt stabil och för framtiden finns bland annat 33 000 kronor avsatta till tryckning och utskick av Botebladet.

 

§ 6 Genomgång av våra verksamheter:

 

Botebladet: Nytt nummer på gång. Sista inlämningsdag någon gång under första veckan i mars.

 

Föreningssamverkan: Att listan över föreningar med kontaktperson kompletteras med vad föreningen gör, om det finns några speciella aktiviteter som blivit tradition, samt vilka åldrar aktiviteterna passar för, kom fram som ett önskemål vid mötet. En föreläsning av Per Bergvall som varit med i arbete mer projektet ”Allt för byn” i Hammarstrand planeras på Sunnersta Folkets Hus.

 

Kunskapsbank, hus till salu: Lennart Johansson berättar att det varit många visningar av hus för flerbarnsfamiljer under den senaste tiden. Bland annat har hus visats för tre familjer från Långsele, en irakisk familj och en afghansk familj.

 

Skolan och bygdeutvecklingen: Den 12 januari var det ett knytkalas med internationell/svensk mat på Kalknäs skola. Totalt kom 60 personer varav 25 var flyktingar från bland annat Afghanistan, Tchad, Iran och Eritrea.

 

Det senaste tillskottet i marknadsföringen av Boteå är en film med foton om bygden som finns bland annat på www.youtube.com. Sök efter Boteå så hittar ni den!

 

Kalknäs och Styrnäs skola har fått 25 000 kronor per termin i 3 år för projektet ”Idrottslyftet”. Jörgen Strindlund från Kalknäs skola håller i projektet.

 

Skolan kommer att ha öppet hus under v 8 eller v 9.

 

§ 7 Övriga rapporter: Den 15 januari inbjöds intresserade av kommunen via annons i tidningen till möte om Leader-projektet. Annonseringen skedde samma dag mötet skulle hållas och innehöll inte ens vilken tid mötet skulle vara. Trots det så fanns det några bybor som kunde delta. Leader-projektet är ett samarbete mellan Strömsunds, Ragunda och Sollefteå kommuner. Där kan sökas pengar till landsbygdutvecklande projekt där offentliga sektorn, näringslivet och ideella föreningar arbetar tillsammans. Ansökan måste sedan godkännas av länsstyrelsen. Boteparlamentet föreslog att det som står i Boteåparlamentets verksamhetsplan och verksamhetsberättelse används som en del i ansökan. Det är Lennart Johansson, Micke Holmsten och Anders Bodin som kommer att jobba vidare med ansökan. Mer information om Leader finns under www.stromsund.se/naringsliv, klicka in på landsbygdsutveckling.

 

§ 8 Skrivelser: En nyinflyttad har skrivit och bland annat framfört att det finns ett behov av ett ”Boteå Kulturhus”. Mycket av det som frågades efter i brevet är sådant som redan finns. Frågan är än en gång hur marknadsföring av aktiviteter och föreningar i bygden ska ske, för den är uppenbarligen inte tillräcklig i dagsläget.

 

Landsbygdsriksdag äger rum 7-9 mars i Lycksele. Ingen av de närvarande hade möjlighet att åka.

 

§ 9 Övriga frågor: Pia Hedberg meddelar att politikermötet planeras till den 20 februari. Det blir ett öppet möte för alla bybor.

 

En monter med information om bygden diskuteras vid nästa möte. Vid nästa möte kommer också byalagsuppgifterna som finns på ”Hela Sverige ska leva” att uppdateras.

 

Rolf Ronestjärna påminde om möjligheten att anmäla föreningsaktiviteter på Boteåparlamentets hemsida. Han berättade även att Biblioteket inte lånar ut lika mycket som förut vilket förhoppningsvis hjälps upp av ett reportage i Botebladet och annonsering vid Handlarn. Om böcker inte lånas kan denna service inte behållas i längden.

 

§ 10 Kommande möten: 24 februari, 30 mars, 27 april samt någon gång i månadsskiftet maj-juni. Alla möten hålls klockan 18.00 på Bettans Konferenscenter.

 

§ 11 Pia Hedberg avslutade mötet.

 

Justeras

 

Laila Lindholm                      Märith Löfgren

 
 
Till sidans topp
6/1659  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN