img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2024-04-28
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Av: Ilona Nilimaa  (2024-05-05)  
Boteåparlamentets styrelsemöte i Sunnersta Folkets Hus
Söndagen den 28 april 2024

Närvarande: Lars Blomén, Ingrid Viking, Ilona Nilimaa, Tobias Nilimaa, och Elin Östlund.
Adjungerad: Lennart Johansson – BUG och Hus till salu.

 

§1 Mötet öppnades av sekreterare Ilona Nilimaa.

§2 Dagordningen för mötet godkändes.

§3 Lennart Johansson valdes till ordförande för mötet.

§4 Tobias Nilimaa valdes till justerare.

§5 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§6 Kassören hade ingenting att rapportera.

 

§7 Genomgång av våra verksamheter

  • Botebladet: Parlamentets sekreterare har varit i kontakt med Botebladets chefredaktör angående bygdens engagemang i vår lokala tidning. Boteparlamentet gav sekreteraren i uppdrag att skriva ett utkast till en kort text till nästa tidning, där vi vill uppmuntra till fortsatt engagemang.
  • Hus till salu: Vi fortsätter att hålla ögon och öron öppna när det kommer till in och utflyttningar. Vi diskuterade hus vi vet om som kan vara aktuella för gruppen.
  • Välkomnande av nyinflyttade: Kakfrossan gick av stapeln den 21 april. Det var ett generellt lyckat evenemang. De 2930kr i frivilliga bidrag som kom in skänktes direkt till Sunnersta folkets hus enligt tidigare beslut. Vi är glada att kakfrossan fortsätter var välbesökt, men upplever föreningarnas brist på engagemang som en besvikelse. Överblivna bakverk skänktes till Vallänge särskilt boende direkt efter evenemanget.
  • Hantverksmässan: Sunnersta folket hus förening håller nu mer i hantverksmässan och gör ett försök med en mässa under våren. Den hålls den 5 maj på Sunnersta folkets hus.

§8 BUG.

BUG tillsammans med de adjungerade föreningsrepresentanterna, som utgör katalysatorgruppen, har lämnat in en skarp ansökan om Leaderstöd hos Jordbruksverket. Leader Höga kusten har beviljat projektet, vilket innebär att vi nu kan starta projektet på egen risk i väntan på Jordbruksverket långa handläggningstider. Nästa steg är ett möte med vår projektcoach som kommer hållas i mitten av maj.

 

§9 Övriga rapporter.

  • Fortsatt sökande efter kontakt och dialog med unga i Boteå som är intresserade av landsbygdsutveckling pågår. Vad vill våra unga ha, vad behöver dem i bygden?
  • Parlamentets representant som inbjudits till Klimatrådslaget har deltagit på flertalet utbildningar kring klimat och miljö som en av tre representanter från Boteå. Själva rådslaget kommer hållas helgen 4-5 maj.
  • Bygden Näs-Nyland-Nordsjö vann utmärkelsen Årets by som delas ut av LUS.
  • Sånga – Överlännäs hembygdsförening anordnar vårmarknad den 12 maj.
  • Sunnersta folkets hus anordnar loppis den 9 juni.

§10 Inga skrivelser har inkommit.

 

§11 Övriga frågor.

På grund av inlägg på sociala medier har funderingar kring affären uppkommit. Affären fortsätter att driva sin verksamhet, och handelsbolaget under vilket affären lyder tar även på sig städuppdrag.

 

§12 Kommande möte.
26 maj klockan 16.00 på Sunnersta folkets hus.

 

§13. Mötet avslutades.

 

Ilona Nilimaa, sekreterare                                       Tobias Nilimaa, justerare

 
 
Till sidans topp
6/1932  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN