img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2022-11-20
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Av: Rolf Ronestjärna  (2022-12-06)  

Boteåparlamentets styrelsemöte i Sunnersta Folkets Hus

Söndagen den 20 november 2022

 

Närvarande: Pia Hedberg (via Zoom), Bina Morschett, Uta Körner, Ingrid Viking, Tobias Nilimaa, Elin Östlund, Gina Bäcksund, Ilona Nilimaa och Anders Bäcksund

§1 Mötet öppnades av ordförande Pia Hedberg.

§2 Dagordningen för mötet godkändes.

§3 Tobias Nilimaa valdes till justerare.

§4 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§5 Kassörens rapport.
Alla nödvändiga dokument är nu samlade för att åter få tillgång till Parlamentets konto.
Kassören har undersökt möjligheterna att dela på kostnaden för bokföringsprogrammet Visma med Sunnersta Folkets Hus förening. Sunnersta FH och Boteåparlamentet kan dela på den årliga kostnaden för tillgång till programmet, medan de två bokföringarna kan hållas helt separata. Kostnaden skulle för Parlamentet uppgå till 838kr inklusive moms per år. Parlamentet beslutade att anta förslaget.

§6 Parlamentets olika verksamheter gicks igenom.
Ordförande presenterade varje verksamhet för de nya ledamöterna och påminde om att Parlamentet strävar efter att ha minst en ansvarig från styrelsen i varje undergrupp, men att det inte är nödvändigt att vara medlem i Boteåparlamentets styrelse för att delta i en undergrupp.

-  Butiksrådet: Parlamentet beslutade att bjuda in Butiksrådet till parlamentsmötet i januari.

-  Välkomnande av nyinflyttade: Gina Bäcksund tog på sig att bli medansvarig för Välkomnande av nyinflyttade, tillsammans med Ingrid Viking.

-  Boteå Utvecklingsgrupp (BUG): Ilona Nilimaa berättade om hur arbetet med BUG fortskridit under året. En ny medlem har tillkommit, Liyanna Åslund. Gina Bäcksund tog dessutom på sig att bli medansvarig.
BUG har fått svar på sina frågor till Hans-Erik Näslund, behjälplig med utvecklingsplanerna som skapats i samarbete med Lokal Utveckling Sollefteå, och även haft ett möte via zoom. Hans-Erik har erbjudit sig att besöka Boteåparlamentet och BUG för att berätta mer om utvecklingsplanen och hur man ska tänka i revideringsarbetet. Parlamentet beslutade att ge förslag på tre datum till Hans-Erik, och när ett datum valts även bjuda in representanter från andra föreningar i bygden, så att alla får information om arbetet med utvecklingsplanen.

§7 Övriga rapporter.

-  Höstmarknad och Julmarknad: Parlamentet fick ta del av goda nyheter om god uppslutning på både höstmarknaden, bytesdagen och julmarknaden på Sunnersta FH. Parlamentet uppmuntrade även Sunnersta FH förening att meddela parlamentet om de behöver arbetskraft i sammanband med sina evenemang.

-  Julgran till Vallänge: Även i år kommer Per Erik Bergstrand för Parlamentets räkning kunna förse Vallänge särskilt boende med en julgran.

-  Alla ledamöter är nu anslutna till Parlamentets supertext-grupp, där Parlamentet exempelvis kan dela information, ta brådskande beslut och planera extrainsatta möten.

§8 Inga skrivelser hade inkommit.

§9 Övriga frågor.

Med anledning av totalförsvarsdagen som arrangerades i Sollefteå i september uppstod frågan om hur vi i bygden kan arbeta för en gemensam beredskap i eventuella kriser. Ett möte kring bygdens beredskap kan kanske vara lämpligt.

§10 Nästa möte bestämdes till den 29/1 2023 klockan 16.00 i Sunnersta Folkets Hus.

§11 Mötet av slutades

 

Ilona Nilimaa, sekreterare                                       Tobias Nilimaa, justerare

 
 
Till sidans topp
6/1863  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN