img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 8 juni 2014 på Sun­ners­ta Folkets Hus.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Lars Blomén, Birgitta Byman, Pia Hedberg, Pernilla Landberg, Laila Lindholm, Märith Löfgren, Magnus Nordenmark, Samuel Pettersson, Rolf Ronestjärna, Ann-Katrin Tjellén, Lena Zetterlund och Ingrid Viking.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören berättade att det inkommit betalning för 6 prenumerationer för Botebladet.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Biblioteket: Författarkväll med Bo Holmberg flyttad till Para hembygdsgård den 2 juli 18:30. Sommarstängt på biblioteket från veckan efter midsommar till den 19/8 då biblioteket öppnar igen. Om behov finns kan Pia Hedberg öppna även under sommaren, det är bara att slå en signal.

Botebladet: Nytt välmatat nummer kom nyss i brevlådorna.

Föreningssamverkan: Strandfest på gång till sommaren och även kubbturnering och fotbollsaktivitet. Skoterklubben, LRF och Undroms IF är engagerade. Försöket att annonsera efter arrangör för allsångskväll under Botefestivalen lyckades inte.

Hemsidan: Skicka in allt ni kan komma på, speciellt nu när sommararrangemangen kommer igång! Samuel Pettersson meddelade att han börjat kvalitetssäkra föreningsregistret på hemsidan och att han kommer att kontakta föreningarna för att vara säker på att uppgifter som t.ex. telefonnummer verkligen stämmer. Alla föreningar har fått ett lösenord för att kunna gå in och ändra sin sida själva men det har inte riktigt fungerat. Det är möjligt att lösenord kommit bort eller att kontaktpersonerna inte längre är rätt så Samuel skulle även kolla upp hur framtida uppdateringar ska kunna ske smidigast.

Hus till salu: 8 maj träffades arbetsgrupperna och delade upp uppgifter för att ha koll på läget. Det finns många intressenter. Alla på mötet diskuterade hus till salu.

Det nya förslaget till verksamhetsplan diskuterades och den nya versionen kommer att skickas ut till alla tillsammans med kontaktlistan.

 

§ 7 Övriga rapporter. Boteå Båt och Bad har lagt i bryggorna och barnen har redan tagit premiärdopp. Barnen på skolan har skrivit förslag på vad de vill ska förbättras på stranden. Ulf Lhådö har fått den listan för att se vad som kan göras åt förslagen.

Byvakten fortsätter sina rundor.

 

§ 8 Skrivelser fanns det inga

 

§ 9 Övriga frågor: Asylboendet på Bettans har kommit igång. Det är nu ca 100 flyktingar där. Några av de som anmält sig intresserade av att hjälpa till med att ta emot flyktingar vid mötet på Sunnersta, har åkt till Resele för att få idéer. Information från resan finns på www.botea.se

Asylboendet har bjudit in både Boteåparlamentet och de som anmälde sig intresserade till en grillfest. Flyktingförläggningen bjuder på grillat och vi som blivit inbjudna tar med oss exempel på svenska bakverk. Totalt beräknas vi bli ca 25 från bygden som deltar i grillfesten. Vi försöker bilda oss en uppfattning om vad flyktingarna vill ha hjälp med och efter kvällen så planeras ett möte med flyktigförläggningens personal för att jobba vidare med vad vi grannar i bygden kan hjälpa till med.

 

§ 10 Kommande möten: Datumen blir 31/8, 21/9, byating den 26/10 och det sista mötet för året blir den 23/11. Tid 16:00 och plats Sunnersta Folkets Hus. Kallelserna kommer som vanligt att gå med mail.

 

§ 11 Pia Hedberg avslutade mötet och önskade alla en skön sommar.

 


Justeras

...................
Sekreterare        Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1497  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN