img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Byating på Sun­ners­ta Folkets Hus den 25 oktober 2015
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: 22 Boteåbor.

 

§ 1 ­Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Byatinget förklarades stadgeenligt utlyst. En kallelse har varit insatt i Botebladet och annonsering har också skett på www.botea.se

 

§ 4 Alla på mötet med ålder över 15 år hade rätt att rösta.

 

§ 5 Till ordförande för mötet valdes Laila Lindholm ­­

 

§ 6 Till sekreterare för mötet valdes Märith Löfgren.

 

§ 7 Till justerare valdes Kerstin Sjögenbo och Anders Bergman.

 

§ 8 Verksamhetsberättelse för tiden 2014-10-27- -2015-10-25 lästes upp och godkändes.

 

§ 9 Förslag till verksamhetsplan för 2015-2016 lästes upp. Birgitta Blomén meddelade att hon inte kommer att delta i arbetsgruppen ”Hemsidans redaktionsgrupp”. Slutligt beslut om innehållet i verksamhetsplanen bestäms på parlamentsmötet i november. Finns det intresse för att vara med i någon arbetsgrupp är det bara att höra av sig! Man behöver inte vara medlem i Boteåparlamentet för att vara med.

 

§ 10 Resultatrapport och balansrapport som visar det ekonomiska läget fanns att läsa på mötet.

 

§ 11 Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

 

§ 12 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

§ 13 Pia Hedberg valdes till ordförande för 2 år framåt.

 

§ 14 Erik Sundberg valdes till kassör, (adjungerad), för 2 år framåt.

 

§ 15 Bruno Bohlin och Ulrika Bergman valdes till revisorer för 1 år framåt. Anders Bodin valdes till revisorsersättare för 1 år framåt.

 

§ 16 Det hade inte kommit in några motioner/skrivelser till mötet.

 

§ 17 Avgåenden parlamentsledamöter tackades med en varm applåd.

 

§ 18 Bygdens utveckling diskuterades och bland annat togs följande upp:

Ägarskiftet på affären i Undrom och att Undroms IF sålt huset till Risto Rundgren.

Rolf Ronestjärna uppmuntrade alla att t.ex. berätta om vad som är på gång på vår hemsida www.botea.se

Lars Blomén berättade om planerna på att utvidga Byavaktens patrulleringsområde

Ingrid Viking och Birgitta Blomén berättade att det nu är behov av framförallt varma kläder och vinterskor i större herrstorlekar inför vintern. Man kan åka direkt upp till Gålsjö Asylförläggning och lämna där. Det är också behov av barnvagnar. Vi behöver föregå med gott exempel och använda reflexvästar för att de asylsökande ska börja använda de reflexvästar de har fått.

Kommunen vill veta mer inför arbetet med översiktsplanen och bland annat så har vykort skickats ut där man kan lämna synpunkter på utvecklingen. Det finns inget möte inplanerat för Boteå, vilket vi tycker är tråkigt. Pia Hedberg kollar om det är möjligt att få till ett möte med kommunens företrädare här. Om det inte är möjligt så är det ändå viktigare att vi lämnar våra synpunkter på framtidsfrågorna ändå, genom att fylla i vykortet eller gå på möten på t.ex. Hullsta Gård som är den mötesplats som är närmast.

 

§ 19 Mötet avslutades. Diskussionerna fortsatte sedan även vid kaffe med smörgåstårta som serverades efteråt.

 

Justeras

 

Märith Löfgren                                         Kerstin Sjögenbo och Anders Bergman

Sekreterare                                               Justerare                                                    

 
 
Till sidans topp
6/1739  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN