img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 25 januari 2009 på Bettans Kon­fe­renscen­ter
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Närvarande: Pia Hedberg, Lennart Johansson, Märith Löfgren, Richard Strand, Rolf Ronestjärna, Gerd Öberg, Erik Sundberg och Maj-Britt Eriksson. Dessutom deltog Sven-Erik Eriksson från Boteå Utvecklingsgrupp.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Richard Strand.

 

§ 4 Föregående protokoll från mötet i november 2008 godkändes.

 

§ 5 Kassören berättade att fakturor för hemsidan, tryckning och porto för föregående Boteblad, smörgåstårtan vid byatinget samt årsavgifter för banktjänster har betalats. 14 prenumerationer av Botebladet har betalats in. Ett lager av t-shirtar med trycket "Boteå i mitt hjärta" finns kvar. Försäljning av dessa kommer att sättas igång igen till sommaren. Annan prissättning diskuterades, t ex en t-shirt för 60 kronor och tre för 45 kronor per styck. Ett speciellt underkonto för Boteå Utvecklingsgrupp (BUG) har inrättats.

 

§ 6 Genomgång av våra verksamheter:

 

Skolan och bygdeutvecklingen: Lennart Johansson berättade att BUG, (Boteå Utvecklingsgrupp), fortsätter sitt aktiva arbetet med bland annat en ny annons på Blocket. Allehanda Media har skrivit en artikel om "Undret i Undrom", trakten som folk flyttar till. De nyinflyttade uppgav att en av de viktigaste delarna i deras beslut var det trevliga bemötandet de fått från byborna och framtidstron i bygden. BUG fortsätter att visa hus till salu.

 

Leader projektet med tre kommuner i samverkan har splittrats och det blir nu ett separat LEADER-projekt för Sollefteå kommun. Rolf Ronestjärna får även fortsättningsvis mail från nätverket och vi avvaktar och ser hur den nya projektstyrelsen kommer att utformas.

 

BUG har arbetat med ett förslag om skolskjuts för barn som bor nära kommungränsen och vill gå i Kalknäs skola. Frågan ska upp i utbildningsnämndens möte i februari.

 

Botebladet: Landsbygdsstöd har sökts för tidningen. Om detta beviljas kan ett alternativ vara att Rolf Ronestjärna, oavsett var han bor fortsätter med arbetet med själva layouten, tidsåtgång ungefär 200 timmar per år. Redaktionen består i övrigt av Erik Sundberg och Maria Johansson och med eventuelllt tillskott och en utsedd kontaktperson mellan Rolf Ronestjärna och redaktionen ska det i dessa datoriserade tider kunna gå att arbeta vidare med Botebladet i ungefär samma utformning.

 

Hus till salu: Listan uppdaterades.

 

Butiksrådet: Huset som Handlar´n ligger i är sålt till Undroms IF. Bygdemedel söks för åtgärder av huset, bland annat byte av taket, som är planerat att ske till våren.

 

Välkomstpåsar/Välkomnande till bygden: Gruppens arbete byter namn till "Välkomnande till bygden". Det är bland annat viktigt att hålla föreningsregistret uppdaterat. Några ur BUG har planer på välkomnande av de nyinflyttade. Eftersom BUG arbetar så aktivt med de nyinflyttade så känns det naturligt att redan fungerande kontakter används och att de som först varit i kontakt kanske även fortsätter att hålla kontakten även efter inflyttning. Eventuella specialerbjudanden för de nyinflyttade kan annonseras i Botebladet med telefonnummer till kontaktperson. Formen "Välkomstpåse" blir därmed inaktuell.

 

§ 7 Övriga rapporter: Sven-Erik Eriksson visade upp en broschyr med information om bygden som han och några andra ur BUG jobbat fram. Broschyren är tänkt att läggas ut på t ex turistbyrån, biblioteket i Sollefteå och på Handlar´n. Broschyren skickades ut till samtliga ledamöter för synpunkter. Vid mötet beslutades att i första omgången trycka upp 150 stycken.

 

§ 8 Skrivelser:Inga skrivelser hade kommit in.

 

§ 9 Övriga frågor: Ett förslag framkom på inköp av en moiltelefon med kontantkort som skulle kunna gå runt på ett roterande schema för att öka tillgängligheten till kontakpersoner i Boteå. Något beslut om inköp fattades inte.

 

Förslag på ny mötestid eller eventuellt ny mötesdag framkom. Sekreteraren fick i uppdrag att maila ut en fråga till alla medlemmar av Boteåparlamentet inför nästa möte.

 

§ 10 Kommande möte: Söndagen den 22 februari klockan 18.00 på Bettans.

 

§ 11 Pia Hedberg avslutade mötet

 

Dag och tid som ovan

 

Vid protokollet                       Justeras

 

Richard Strand                        Märith Löfgren

 
 
Till sidans topp
6/1649  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN