img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 25 November 2007 på Bettans Kon­fe­renscen­ter
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-05-26
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Närvarande: Pia Hedberg, Lennart Johansson, Rolf Ronestjärna, Märith Löf-gren, Laila Lindholm, Ulf Lhådö, Stig-Göran Lindberg, Erik Sundberg, Gerd Öberg, Stefan Andersson och Maj-Britt Eriksson.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Rolf Ronestjärna.

 

§ 4 Föregående protokoll från Byatinget godkändes.

 

§ 5 Kassören rapporterade att ”Byapengen”, ett bidrag från Sollefteå kommun på 6.000 kronor, har inkommit. Dessutom har Parlamentet fått 200 kronor från Sollefteå/Boteås kyrkosamfällighet. Utgifter på senare tid har bl a varit för underhållningen på Byatinget och Hantverksmässan, samt några annonskost-nader. Bidrag för kulturarrangemang har sökts från Vuxenskolan.

 

§ 6 Genomgång av våra verksamheter:

 

Botebladet:

 

Trycks tisdagen den 27 november. Som vanligt har ett gediget arbete utförts av Rolf Ronestjärna, Erik Sundberg, Maria Johansson och flera andra.

 

Butiksrådet:

 

Ulf Lhådö kommer att förstärka Butiksrådet och kommer att fråga de nya ägarna om deras behov av stöd i olika frågor.

 

Välkomstfest för nyinflyttade och byatinget:

 

Att både ha byating och välkomstfest var en bra form och Parlamentet bestäm-de att fortsätta med detta. Välkomstpåsen blev tyvärr inte klar till dess, men Ulf Lhådö färdigställer information om föreningslivet och Pia Hedberg hjälper också till. Välkomstpåsen överlämnas vid ett senare tillfälle till de som var med på Byatinget.

 

Föreningssamverkan:

 

Den 2 december är det julbord på Bettans Konferenscenter, Handlar´n bjuder på kaffe och Undroms IF ordnar festlighet med ”Elvistema” på Sunnersta Folkets Hus. Den 6 december blir det öppet hus på Aktivitetshuset i Björkåbruk och den 15 december framförs där sång m m av Filadelfiakören.

 

Kunskapsbank, hus till salu:

 

Lennart Johansson uppdaterade listan, som nu är på ca 15 hus. Under arbetet med skolan har flera engagerat sig, bland annat Claire Sjölander och Kristina Strand. De har i sin tur engagerat andra Boteåbor, som aktivt har gått ut i de olika delarna av Botebygden och inventerat tillgången av bostäder som passar för bl a barnfamiljer. Fortsätt håll ögonen öppna allihop, för detta är ett långsik-tigt arbete!

 

Hantverksmässa:

 

Laila Lindholm berättade att evenemanget 3-4 november, på Sunnersta Folkets Hus, blev lyckat och att det blir en fortsättning nästa år. Efter utvärdering fram-kom det att mässan, i fortsättningen, begränsas till enbart lördag mellan klockan 11-16. Inför nästa år får gärna fler ställa upp som kan visa olika tekniker. T ex borstbindningen, som skedde på plats den här gången, var ett väldigt uppskattat inslag. Musikunderhållningen och en kopp kaffe uppskattades också av besö-karna.

 

Skolan och bygdeutvecklingen:

 

Glädjande nog fattades beslutet att låta Kalknäs skola vara kvar!!! Det långsiktiga arbetet, med att stärka bygden, måste dock fortsätta. Ny annons på Blocket är insänd, där Botebygden söker barnfamiljer under rubriken Hus till salu. Kontakterna med de barnfamiljer, som har svarat tidigare och visat intresse, fortsätter. Laila Lindholm och Lennart Johansson berättade från ett möte på Kalknäs skola den 20 november, med Cejko Katheran från Sollefteå kommun, där mottagande av flyktingfamiljer diskuterades. Lennart och Laila är kontakt-personer. Den 12 januari planeras ett knytkalas med internationell matlagning på Kalknäs skola. Eventuellt blir det också en rundtur med visning av byn, för flyktingfamiljer, någon gång i maj. Den 22 november höll S-föreningen ett möte där filmen om Nicke Sjödins liv visades. Vidare berättade Pelle Ledin, från Sollefteå kommun, om bygdeutveckling och möjligheter till EU-projekt. Det som går att söka nu är medel för tillväxtrelaterade projekt riktade mot företagsamhet. Strängare krav kräver mer finansiering av näringslivet (50 %).

 

Olika idéer diskuterades på Parlamentsmötet bl a renovering av gamla hus, röjning av vandringsleder, samt andra projekt med inriktning på jord och skogsbruk.

 

§ 7 Övriga rapporter:

 

Pia Hedberg berättade att Byalagsrådet kommer att läggas ned. Det kan istället bli frågan om telefonkonferenser för ordförandena.

 

Rolf Ronestjärna och Stefan Andersson berättade från ett möte den 13 novem-ber med Håkan Ågren, projektledare på Länsstyrelsen. Mötet behandlade en planerad förstudie för ett EU-mål 2 projekt, inriktat på fisketurism i form av paketresor. Detta är en möjlighet att förstärka befintliga företag såsom Gålsjö Vildmark & Äventyr, Handlar´n, Bettans Konferenscenter och Gålsjöbruk. I ett sådant projekt kommer bl a marknadsföringspengar att avsättas, vilket även kan gagna hela bygden i stort. Artikel kommer i Botebladet. Nästa möte planeras till slutet av januari.

 

§ 8 Övriga frågor:

 

Pia Hedberg tog upp frågan om politikermöte inför nästa år och det bestämdes att de lokala politikerna bjuds in till ett öppet möte i februari där framtidsfrågorna blir temat. I februari planeras också ett öppet hus på Kalknäs skola med invig-ning av den nya sargen m m. En annan fråga som väcktes vid mötet, var om Boteåparlamentet skulle kunna göra någon typ av monter med information om bygden för att kunna ställa ut den vid t ex Spelmansstämman på Gålsjö.

 

§ 9 Kommande möten:

 

27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april samt någon gång i månadsskiftet maj-juni. Alla möten hålls klockan 18.00 på Bettans Konferenscenter.

 

§ 10 Pia Hedberg avslutade mötet.

 

Justeras

 

Rolf Ronestjärna          Märith Löfgren

 
 
Till sidans topp
6/1660  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-05-26
Mötesprotok pil2024-04-28
Om Parlament pil2024-03-24
Vallänges f pil2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN