img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 28 mars 2010 på Bettans Kon­fe­renscen­ter
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Närvarande: Pia Hedberg, Märith Löfgren, Rolf Ronestjärna, Lars Blomén, Laila Lindholm, Andreas Blomén, Ulla Assergård och Kerstin Sjögenbo.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Tre företag har lämnat bidrag till förstudien och några prenumerationer på Botebladet har kommit in. Det har kommit en faktura på förnyelse av botea.se som ska lämnas över till kassören.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

 

Botebladet: Fylls på, ännu ett nummer som ser ut att bli välfyllt. Kommer ut sista veckan i april eller i början av maj.

 

Välkomnande av nyinflyttade: Välkomstfika för nyinflyttade har ägt rum. Förslag från arbetsgruppen har kommit som innebär att välkomstfikat kan slås ihop med kakfrossan, allt för att de nyinflyttade ska få möjlighet att träffa så många Botebor som möjligt. Mötet delade den uppfattningen. Hur det fortsatta arbetet med välkomstpåsens innehåll ska utföras bordlades till nästa möte.

 

Biblioteket: Politikerna i KUF, (Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden), vill komma på besök på biblioteket i Björkåbruk och då träffa Boteåparlamentet. Detta planeras ske på onsdag i samband med att KUF har sammanträde på Bettans Konferenscenter. Pia Hedberg, Rolf och Benjamin Ronestjärna, Lars Blomén och eventuellt Kerstin Sjögenbo kan delta för Parlamentets och Bibliotekets vänners räkning och eventuellt kanske fler kan vara med.

 

Leaderprojektet och Macken: Projektidén för samarbetsprojekt med företag och föreningar som styrelsen för projektet jobbar vidare med är i dagsläget aktivitetshall i Stöndar. Vandringslederna kan få bidrag av skogsstyrelsen, vilket Ingemar Thulin kommer att diskutera vidare med skogsstyrelsen. Mer om arbetet finns på Botea.se . Tidplanen för förstudien är utsträckt till 30 juni.

 

Inget nytt om Macken just nu.

 

Hemsidan: Rolf Ronestjärna fick i uppdrag att kalla till en upptaktsträff.

 

§ 7 Övriga rapporter: Det har varit ett öppet möte om säkerhet, hur man ordnar en s.k. "Byavakt", m.m. på Sunnersta Folkets Hus. Deltog gjorde Tommy Bergström från polisen och ett 20-tal Botebor som fick information om vad man ska tänka på om man ser något som ser misstänkt ut. Bland annat kan man ringa 114 14 till polisen och meddela Henrik Selin om t.ex. fordon som kör underliga turer. Byavakt av något slag är fortfarande en aktuell fråga.

 

§ 8 Skrivelser: Länsbygderådet har årsmöte som samarrangeras med ett seminarium om Klimathotet samt lunch lördagen den 17 april. Föranmälan måste göras.

 

§ 9 Övriga frågor: Pia Hedberg fortsätter undersöka förutsättningarna för politikerträffen.

 

En förfrågan om seminariedag har inkommit. Det gäller utveckling inom skogs- och jordbruk. Rolf Ronestjärna undersöker om sådant kan anordnas som ett samarrangemang med LRF och vad i så fall Boteåparlamentets bidrag skulle kunna vara vid ett sådant arrangemang.

 

Boteåbroschyren behöver uppdateras. Kerstin Sjögenbo och Laila Lindholm anmälde intresse att börja jobba med uppdateringen.

 

§ 10 Kommande möten är den 25/4 och 23/5 klockan 16 på Bettans Konferenscenter.

 

§ 11 Mötet avslutades.

 

Dag och tid som ovan

 

Vid protokollet        Justeras

 

Märith Löfgren        Laila Lindholm

 
 
Till sidans topp
6/1637  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN