img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2023-08-27
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Boteåparlamentets styrelsemöte i Sunnersta Folkets Hus
Söndagen den 27 augusti 2023

Närvarande: Pia Hedberg (via Zoom), Uta Körner, Lars Blomén, Ingrid Viking, Ilona Nilimaa, Tobias Nilimaa, KG Gokisvari.
Adjungerad: Lennart Johansson – BUG och Hus till salu.

 

§1 Mötet öppnades av ordförande Pia Hedberg.

§2 Dagordningen för mötet godkändes.

§3 Tobias Nilimaa valdes till justerare.

§4 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§5 Kassörens rapport.
Bokslutet är färdigt för räkenskapsåret som slutade i juni. Revisorerna är kontaktade.

§6 Parlamentets olika verksamheter gicks igenom. ¨

  • Butiksrådet: Butiksrådet har inte haft någonting att rapportera under tidigare möten, se föregående protokoll. Eftersom restaurangen i Sollefteå som drivs av samma företag som affären nu avvecklas har osäkerhet om hur det kommer gå med affären i Undrom uppstått. Ledamöter har fått information om att affären skall gå till försäljning. Det vore mycket olyckligt för bygden om affärsverksamheten lades ned. Parlamentet beslutade därför att själva kontakta ägarna av affären och erbjuda stöd vid eventuell försäljning, så att vi kan hjälpa till att säkerställa att verksamheten kvarstår även i en ny ägares regi.
  • Hantverksmässan: Eftersom även en julmarknad planeras i Sunnersta FHs regi kommer hantverksmässan hållas 15/10, alltså månaden innan vi tidigare protokollfört. Julmarknaden hålls 26/11. Parlamentet lovade att bistå Sunnersta FH-förening under arrangemangen. Tid och plats för arbete skickas ut i vår Supertext-grupp.
  • Biblioteket: Biblioteket är nu öppet igen, och föreningen kommer hålla styrelsemöte 7/9. Det är möjligt för bygdens invånare att önska böcker för inköp.
  • Hus till salu: Ansvarig har fått samtal om intresse av hjälp att sälja tre hus med fina lägen och lite större behov av reparationer. Det finns en viss efterfrågan på hus, men det är svårt att hitta objekt till alla.

§7 Byating.
Vi gick igenom och fördelade nödvändiga förberedelser inför byatinget som i vanlig ordning hålls sista helgen i oktober, 29 oktober klockan 16:00, på Sunnersta FH. Parlamentet planerar att bjuda på smörgåstårta.

 

§8 Hemsidan.
På mötet den 4 Juni 23 beslutade parlamentet att säga upp en kostsam säkerhetstjänst kopplad till hemsidan.
Ny information kom upp som togs upp i vår Supertextgrupp, där vi behandlar brådskande ärenden mellan möten: Om vi inte betalar stängs vissa delar av hemsidan ned, och det skulle ju inte vara lämpligt särskilt under sommarmånaderna när mycket aktiviteter annonseras på hemsidan. Man kan betala 520kr för tre månader, vilket skulle göra att vi klarar oss över sommaren och har lite tid på oss att lösa problemet. Spärren är inlagd då hemsidan gjordes, och vi kanske kan hitta någon med kunnandet som krävs för att få den borttagen. En majoritet av styrelsen röstade ja för förslaget via Supertext 7 juni 23.
Ordföranden rapporterar att den tidigare spärren som gjort hemsidan obruklig ifall kostnaden för det extra säkerhetsprogrammet inte betalades nu har tagits bort. Parlamentet kan därför nu tryggt avsluta extratjänsten enligt beslutet vid mötet 4 Juni.

 

§9 BUG
Den 1 Augusti 23 framförde sekreteraren en förfrågan till parlamentet från ”bygdegruppen” – den grupp som undersökt möjligheterna till uppväxling av katalysatorpengarna som inkommit från Sollefteå kommun:
Gruppen kommer föreslå att ett större projekt som kombinerar flera av de önskemål som kommit in genomförs med hjälp av Leader Höga Kusten. Gruppen vill föreslå att BUG verkar som kärngrupp i projektet i samarbete med representanter ur andra föreningar i bygden som går in som adjungerade i BUG. Om BUG är ansvarig arbetsgrupp innebär det att Boteåparlamentet i förlängningen blir ansvarig organisation för projektet. Sekreteraren undrade därför om Parlamentet går med på att stå som ansvarig organisation för projektet, medan arbetsgruppen BUG praktiskt driver det, förutsatt att stormötet 16 augusti godkänner bygdegruppens förslag. En majoritet av parlamentet röstade för förslaget i Supertext den 1 och 2 augusti 23.
Sekreteraren sammanfattade informationen från stormötet, där förslaget om vidare arbete med projektet godkändes, och svarade på frågor angående projektet. BUG med adjungerade kommer inom en snar framtid hålla möte med Leader Höga Kusten för att sammanställa en intresseanmälan, som skall vara inlämnad senast 25/9.

BUG presenterade en fjärde medlem, Per Gybo som anslöt sig till arbetsgruppen i sammanband med revideringen av Utvecklingsplanen.
Den ständigt adjungerade Lennart Johansson, som förutom sitt engagemang i Hus till salu-gruppen också är en del av BUG adjungeras nu även till parlamentets supertextgrupp.

 

§10 Övriga rapporter.

  • Sunnersta FH: Efterfrågar förstärkning med arbetskraft till bland annat röjning utanför fastigheten. Parlamentsledamöter lovade att ställa upp.
    Sunnersta FH planerar även en bal den 7/10 klockan 17-01 för hela familjen. Det kommer bjudas på välkomstdrink, trerätters middag, vita dukar och vackra kläder. Man planerar även att hylla ”bygdens eldsjäl”. Inbjudan sker via flygblad, på botea.se och på botatons hemsida.
  • Byavakten: Har hållit möte med Sollefteå polismästare, och har nu fått det stöd som krävdes för att kunna hålla igång verksamheten. Med hjälp av Sollefteåpolisen kan byvakten nu bedriva sin verksamhet på ett tryggt sätt, och flera av de förare som slutat under krisen har återkommit.
  • Gålsjö: Efter undersökning har det framkommit att personen som arrenderar badplatsen i Gålsjö är en ekonomisk förening, med lika stor möjlighet att ansöka om bygdemedel som andra strandföreningar i bygden. Det vore därför olämpligt för parlamentet att lägga sig i och söka bidrag till en badplats i Boteå och inte allihop. Vi hoppas att även badplatsen i Gålsjö och dess ekonomiska förening deltar i det större projektet med katalysatorpengarna, och på så sätt får ta del av den kommande upprustningen.

§ 11 Skrivelser.
Enligt föregående protokoll beslutade parlamentet att kalla till ett samverkansmöte för föreningar i bygden den 3/9. Eftersom ordentliga kallelser eller inbjudningar inte gått ut ännu fann parlamentet det lämpligt att skjuta på mötet till den 24 september klockan 16:00. Vi fördelade alla föreningar från föreningslistan på botea.se mellan ledamöter och kommer ta personlig kontakt med representanter för varje förening i ett försök att påvisa vikten i att träffas. En skriftlig inbjudan skall även mailas till de mailadresser representanterna anser lämpligast. Parlamentet planerar att bjuda på fika under mötet, och hoppas på en avslappnad träff med gott utbyte.

 

§12 Övriga frågor.
Parlamentet beslutade den 12 maj 2019 och 25 april 2021 att betala ut 25000kr från den sk Parafonden till Fik i Butik för möjliggörandet av en lekplats utanför Fik i Butik i Björkå. Parlamentet har under 2022 sökt rapport om hur arbetet fortskrider (27/3, 22/5, 28/8, 25/9 – 22), och tog emot ett svar från Ulrika Bergman i oktober 2022, där invigningen planerades till i maj 2023.
Det har nu kommit till parlamentets kännedom att Björkå samhällsförening ämnar inviga en lekplats skänkt från Fik i Butik. Parlamentet uppfattar att detta är lekplatsen inköpt för pengarna från den sk Parafonden, och är glada att bygdens barn nu kommer kunna ta del av projektets avslutning. Parlamentet beslutade att söka Ulrika Bergman för en kort skriftlig slutrapport för handlingarna, då projektet fick en annorlunda lösning än det först var tänkt.

 

§13 Kommande möte.
Nästa möte planeras till 1 oktober 16.00 på Sunnersta FH. Byating hålls 29 oktober 16.00, och därefter planeras möte till 3 december 16.00.

 

Ilona Nilimaa, sekreterare                                                                                        Tobias Nilimaa, justerare

 
 
Till sidans topp
6/1895  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN