img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2022-08-28
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Av: Rolf Ronestjärna  (2022-09-10)  (Redigerad: 2022-10-06)

Boteåparlamentets styrelsemöte i Sunnersta Folkets Hus
Söndagen den 28 augusti 2022


Närvarande: Pia Hedberg (över Zoom), Lars Blomén, K G Gokisvari, Ilona Nilimaa, Tobias Nilimaa och Rolf Ronestjärna


§1 Mötet öppnades av ordförande Pia Hedberg.
§2 Dagordningen för mötet godkändes.
§3 Rolf Ronestjärna tog på sig att vara sekreterare för mötet.
§4 Ilona Nilimaa valdes till justerare.
§5 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§6 Ekonomisk rapport från kassören fanns inte att tillgå. I samband med det nya räkenskapshalvåret, vid halvårsskiftet, avgick den nuvarande kassören vilket har skapat ett glapp. Detta innebär att Parlamentet saknar kassör fram till Byatinget i oktober och att det inte finns någon tillgång till Parlamentets konto. Både ordföranden och sekreteraren har därför behövt lägga ut en del pengar för Parlamentets räkning.
§7 Parlamentets olika verksamheter gicks igenom.
- Biblioteket: Den 4/8 hölls en författarafton på Para Hembygdsgård med författaren Tove Alsterdal. Ett 60-tal åhörare hade infunnit sig. Tanken är att fortsättningsvis kunna ha en författarafton på vintern och en på sommaren.
- Botebladet: Besked från Boteå med flera församlingars stiftelse, om ansökta medel för vidare utgivning av Botebladet, har ännu inte inkommit.
§8 Övriga rapporter.
- Boteå Byavakt: Lars Blomén berättade att det har ägt rum ett antal inbrott i bygden i sommar, men att de klarats upp. Likaså att medlemsantalet i föreningen har ökat, vilket har inneburit att man därmed har kunnat öka på mängden patrullering i bygden.
- Parkeringsskylten vid Gålsjö Bruks badplats: Lars Blomén meddelade att den nya parkeringsskylten vid Gålsjö badplats har mötts av uppskattning och att de allra flesta badgästerna verkar respektera skyltens budskap.
- Sophämtningen vid Gålsjö Bruks badplats: Lars Blomén meddelade även att sophämtningen vid Gålsjö badplats har fungerat bra och att badgästerna använder sig av den uppställda soptunnan.
§9 Inga skrivelser hade inkommit.
§10 Valet.
- Samtal ägde rum om valet till Boteåparlamentet den 11/9. Nio personer av den nuvarande styrelsen har hittills sagt sig vara beredda att kandidera vid valet i september. Dessutom finns det, till dags dato, ytterligare fyra kandidater. Sekreteraren tog på sig att fixa valsedlar och affischer. Likaså att kolla upp om det går bra för valarbetarna att stå inomhus på Rixdan, och även se till att rösturna, stadgar, röstningslista och pennor finns på plats på valdagen. Dessutom kolla med Göran och Eva Hällström om de kan ställa upp som rösträknare. Valarbetare på valdagen blir Rolf Ronestjärna & Uta Körner (8-12), Lars Blomén & Per-Erik Bergstrand (12-16) och K G Gokisvari & Ingrid Viking (16-20).
§11 Övriga frågor.
- Ordförande berättade att hon mejlat Ulrika Bergman, med en förfrågan om hur arbetet med den planerade lekparken i Björkå framskrider, men ännu inte fått något svar. Hon berättade att hon kommer mejla igen och även skicka förfrågan via posten om hon inte får något svar.
- Lars Blomén berättade kort om sommarens brand på Offers snickeri och sin egen insats med bygdens brandvagn. Han påtalade vikten av att kontakta honom i samband med bränder i bygden.
§12 Nästa möte bestämdes till den 25/9 kl 16 i Sunnersta Folkets Hus.
§13 Mötet avslutades.


Rolf Ronestjärna, sekreterare                               Ilona Nilimaa, justerare

 
 
Till sidans topp
6/1856  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN