img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 21 sep­tem­ber 2014 på Sun­ners­ta Folkets Hus.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Birgitta Byman, Pia Hedberg, Laila Lindholm, Ulf Lhådö, Märith Löfgren, Lars Blomén, Birgitta Blomén, Rolf Ronestjärna, Pernilla Landberg och Ingrid Viking.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören meddelade via mail att bokslutet för verksamhetsåret 13-14 är klart och lämnat till revisorerna. Det blev ett underskott på 311:50. Parlamentet har ett kapital på drygt 18.000, Biblioteket ca 18.000, gåvomedel till Botebladet finns, drygt 30.000, och det finns även pengar kvar av de medel som kom från Para skola. Skolan kommer att skicka en faktura för utomhuspingisbordet, enligt beslut för över ett år sedan.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Biblioteket: Årsmöte på gång den 21 oktober.

Botebladet: Deadline för nästa nummer är torsdagen den 27 november.

Butiksrådet: Tyvärr ännu ett inbrott och en sönderslagen ruta. Handlar'n planerar att bygga om det stora skyltfönstret så att det blir besvärligare att kliva rakt in. För att hjälpa affären även denna gång så finns det blanketter med hur man gör på Handlar'n och det har dessutom delats ut i brevlådorna längs några av vägarna.

Hemsidan: Kvalitetssäkring av att föreningarna har lösenord och kontaktpersoner som är uppdaterade behövs verkligen. Förhoppningsvis kan Samuel rapportera om hur det går vid mötet i november.

Hus till salu: Alla på mötet diskuterade både hus till salu och sålda hus. En barnfamilj har flyttat in i huset mittemot Handlar'n, välkomna!

Hantverksmässan blir den 1 november på Sunnersta Folkets Hus mellan 11 och 14.

 

§ 7 Övriga rapporter. Loppis på Sunnersta på lördag den 27 september.

Boteå Båt och Bad har börjat bygga en handikapp-WC i en del av omklädningsrummet.

Asylboendet ville ha hjälp med att hitta ett alternativt sätt att förmedla ut det som bybor och andra vill skänka till de asylsökande. Ingrid Viking har ordnat så att det går bra att lämna kläder i lokalen bredvid Handlar'n. Säkrast att komma är för tillfället mellan 13 och 16 på måndagar. Då kommer det även att vara öppet för att asylboende ska kunna komma och köpa kläder för en symbolisk summa. Det är även möjligt att komma på tisdagar mellan 10 och 14 och lämna kläder, då är det pensionärsträff i lokalen. Just nu behövs verkligen följande: Mössor, vantar, varma kläder, skor särskilt herrskor och herrbyxor. Men såklart är allt välkommet.

Många sätt att gå vidare i arbetet med att stöta de asylsökande diskuterades på mötet. I första hand fick Ingrid i uppdrag att ta upp frågan med övriga eldsjälar om ett möte med t.ex. fika på Sunnersta Folkets hus framöver för att både prata och umgås med de asylsökande och kanske även kunna diskutera vikten av reflexer i vinter. Alla fick i uppdrag att undersöka möjligheterna till sponsring av t.ex. försäkringsbolag. Att få prata lite svenska behöver och vill gärna de asylsökande.

Mötet om Vallänge kan man läsa mer om på vår hemsida, www.botea.se.

Byvakten jobbar på rapporterar Lars Blomén. Han har varit på ett möte med Klockestrandsbor som är på väg att starta något liknande.

 

§ 8 Byatinget blir den 26 oktober. Pia har börjat skriva på verksamhetsberättelse och förslag till verksamhetsplan. Skicka gärna henne rapporter från de olika gruppernas aktiviteter.

 

§ 9 Kommande möten: Byating den 26/10 och det sista mötet för året den 23/11. Tid 16:00 och plats Sunnersta Folkets Hus.

 

§ 10 Pia Hedberg avslutade mötet.

 


Justeras

...................
Sekreterare        Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1495  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN