img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2023-01-29
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Av: Ilona Nilimaa  (2023-02-06)  
Boteåparlamentets styrelsemöte i Sunnersta Folkets hus
söndagen den 29 januari 2023

Närvarande: Ingrid Viking, K G Gokisvaari, Anders Bäcksund, Gina Bäcksund, Tobias Nilimaa, Peter Gustafsson, Fabian Ullström, Lars Blomén, Uta Körner, Ilona Nilimaa och Pia Hedberg (över Zoom).

Adjungerad: Lennart Johansson

§1 Mötet öppnades av ordförande Pia Hedberg

§2 Dagordningen för mötet godkändes.

§3 Tobias Nilimaa valdes till justerare.

§4 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§5 Kassörens rapport

Till Parlamentets konton har inkommit bidrag från kommunen om 6000kr, 60 000kr som bidrag till Botebladet från Boteå med flera församlingars stiftelse och 15 000kr till biblioteket för inköp av böcker.
Utöver detta har även 100 000 ytterligare kronor i katalysatorpengar satts in på parlamentets konto. Dessa 100 000 skall behandlas på samma vis som de tidigare 100 000 utbetalta katalysatorpengarna.
Redovisningsprogramet Visma har införskaffats, och kommer kosta 838kr per år. Detta är halva priset, då Parlamentet delar kostnaden lika med Sunnersta Folkets hus förening.
Boteå Byavakt kommer även i fortsättningen att köra ut Boteladet, nu mer i tre exemplar per år. Boteåparlamentet beslutade att betala 1250kr i milersättning per gång som en klumpsumma i slutet av året.

§6 Genomgång av Parlamentets verksamheter

- Biblioteket: Biblioteket kommer hålla möte den 15/2, då det ska beslutas om kommande bokinköp.

- Botebladet: Ansvarig för Botebladet Rolf Ronestjärna är ständigt adjungerad. Senaste Botebladet är något försenat i väntan på artiklar. Botebladet är alltid öppet för förslag till artiklar.

- BUG: BUG fick tidigare i veckan information om ett möte angående ungdomars delaktighet i Höga Kusten, som hölls av Leader Höga Kusten den 26 januari. Då ingen hade möjlighet att delta på mötet på kort varsel fick BUG ta del av information och sammanfattning i efterhand. Leader HK erbjuder 20000kr till ungdomar mellan 16 och 25 år som vill utveckla idéer. Pengarna kan ansökas om via och med stöd av en förening men med kravet att det är ungdomarna själva som genomför idén.

- Butiksrådet: Parlamentet beslutade att bjuda in butiksrådet till kommande möte. Parlamentet har inte någon representant i butiksrådet, ledamöterna ombads att fundera på om de kunde tänka sig att delta.

- Hantverksmässan: Eftersom Sunnersta Folkets Hus förening som sedan tidigare tagit över arrangemanget av Hantverksmässan har brist på arbetskraft, lovade Parlamentet att stötta praktiskt för att hantverksmässan ska gå att driva i år.

- Hus till salu: Lennart Johansson, ansvarig för Hus till salu, berättade om bakgrunden till undergruppen. När skolan var nedläggningshotad i början på 2000-talet bildades många mindre grupper som arbetade hårt för att behålla skolan. Bland annat inventerade man hus i bygden och arbetade aktivt för att få människor att flytta hit. Ansträngningarna ledde till en ökning av 49% i elevunderlag för skolan.
I dagsläget finns ett hårt tryck på att flytta till bygden. Inom Boteås gränser finns även tre nybyggda permanenthus, något som kan sägas är väldigt ovanligt på landsbygden.
På grund av den stora efterfrågan på hus är det angeläget att alla engagerar sig, och att man kanske utför en ny inventering, något som kräver att flera personer delar på arbetsbördan. Även här önskar gruppen att alla ledamöter funderar på om de kan tänka sig att delta i undergruppen. Oavsett om man bidrar praktiskt är det viktigt att meddela Lennart på telefonnummer 0735340682 om man har information rörande ett ledigt hus, eller personer som är intresserade av att flytta till Boteå.

- Välkomnande av nyinflyttade: Kakfrossan går av stapeln den 15 April klockan 13-16.

§7 Rapport från mötet 15 Januari med Hans-Erik Näslund

Sammanfattningen av mötet som även finns under fliken Boteå Utvecklingsgrupp på botea.se lästes upp och vi gick igenom hur mötet gått och vad planen är inför kommande möten.

§8 Övriga rapporter:

-        Boteå Byavakt har planer på att på något sätt involvera ungdomar i sin verksamhet, exakt hur det kommer se ut återstår att fundera ut.

-        Biblioteket från Sollefteå kommer på besök 21/2 18:00 för att diskutera sin verksamhet i en kreativ workshop.

-        Angående frågan om bygdeberedskap på förra mötet: Leader Höga Kusten håller en digital tematräff angående beredskap och bygdeutveckling den 7 februari klockan 18.30, man behöver anmäla sig via hemsidan leaderogakusten.se för att få en länk till mötet.

-        Sunnersta Folkets Hus förening har brist på styrelsemedlemmar. Eftersom Sunnersta FH är en så viktig lokal för bygden är det av yttersta vikt att kraftsamla kring styrelsen och föreningens ekonomi. Föreningen söker ordförande och ordinarie styrelsemedlemmar. Årsmöte hålls i början av April, exakt datum är ännu inte satt.

-        Filmklubben: Filmklubben visar sin andra film för säsongen den 6/2, då hålls även årsmöte.

§9 Skrivelser: Inga skrivelser har inkommit.

§10 Övriga frågor:
Ledamöter har fått information om att Botatons ekonomi är besvärlig, och att byggnaden riskeras att behöva säljas om ekonomin inte förbättras. Skulle katalysatorpengarna på något vis kunna bidra till bevarandet av denna viktiga förening? Parlamentet beslutade att bjuda in den ansvariga arbetsgruppen för att ta reda på hur det går med arbetet kring pengarna, och om det kommer vara möjligt att söka stöd för sådana situationer som nu exempelvis Botaton står inför.

§11 Kommande möte: Nästa möte planeras den 26 Februari klockan 16:00 på Sunnersta folkets hus.

§12 Mötet avslutades

 

Ilona Nilimaa, sekreterare                                            Tobias Nilimaa, justerare

 
 
Till sidans topp
6/1867  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN