img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2021-08-29
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Av: Rolf Ronestjärna  (2021-09-11)  

                                               Boteåparlamentets styrelsemöte över Zoom
                                                              Söndagen den 29 augusti 2021

Närvarande: Pia Hedberg, Karl-Gösta Gokisvari, Ilona Nilimaa, Nicole Broekema, Anne Ståhl Sellin och
Rolf Ronestjärna.

 

§1 Mötet öppnades.

§2 Dagordningen för mötet godkändes.

§3 Rolf Ronestjärna tog på sig att vara sekreterare för mötet.

§4 Ilona Nilimaa valdes till justerare.

§5 Föregående mötesprotokoll, från den 30/5, gicks igenom och lades till handlingarna.

§6 Ekonomisk rapport från kassören fanns inte att tillgå. Ordförande Pia Hedberg meddelade att de 25 000 kr, till Ulrika Bergmans planerade lekpark i Björkå, har betalats ut. Meddelande från kassören om att bokslutet är klart inför Byatinget och att kommunens verksamhetsbidrag på 6 000 kr har inkommit.

§7 Parlamentets olika verksamheter gicks igenom.
- Biblioteket: Ordföranden berättade att Bibliotekets årsmöte hålls den 4/10 kl 18.30 i Boteå Sockenstuga. Alla ledamöter i styrelsen har lovat att sitta kvar. Vid den aktuella tidpunkten fanns det 45 000 kr i kassan. Nya böcker är på gång att köpas in. P g a ett beslut i Svenska kyrkan, så kommer man fortsättningsvis att ta ut hyra i samband med att man lånar kyrkans lokaler. Enligt ett muntligt löfte från kyrkoherden, så kommer detta dock inte beröra Bibliotekets verksamhet. Den 14/10 anordnas en Författarkväll med Anders Bodin – med anledning av hans nya bok om Boteå fäbodar – i Sockenstugan.
- Boteå Utvecklingsgrupp: Beslut togs om att be BUG komma in med en verksamhetsberättelse och en verksamhetsplan till det stundande Byatinget i oktober.
- Butiksrådet: Livsmedelsbutiken har fått ny ägare. De förra ägarna avtackades – i samband med deras flytt söderut – med en krukväxt av en representant från Parlamentet och Butiksrådet.
- Hantverksmässan: Beslut togs om att tillsvidare avvakta med Hantverksmässan.
- Hemsidan: En hel del av den föreningsinformation som finns på hemsidan är inaktuell. Tidningens redaktör nämnde om att han tänkte skriva en artikel om detta i nästa utgåva av tidningen.
- Välkomnande av nyinflyttade: Beslut togs, på Ilona Nilimaas förslag, att man – i samband med framtida Kakfrossor – ska inbjuda bygdens föreningar att komma och informera om sin verksamhet. Beslut togs även att bordlägga frågan om eventuella framtida välkomstpåsar.

§8 Övriga rapporter.
- Planerad parkeringsskylt vid Gålsjöbadet: Sekreteraren berättade att han hade varit i kontakt med markägaren SCA om tillstånd att få byta ut den befintliga parkeringsskylten vid Gålsjöbadet och likaså om ett eventuellt ekonomiskt bidrag till skylten ifråga. SCA meddelade att det går bra att byta ut skylten mot en annan, men att man av princip inte lämnar bidrag till ett sådant ändamål. Sekreterarens förslag till skylt (undertecknad med texten Byalaget) godtogs av mötet och han tog på sig att beställa skylten (en sådan skylt kommer att kosta ca 1400 kr) och även se till att den sätts upp.
- Sophanteringen vid Gålsjöbadet: Ett växande problem vid Gålsjöbadet är den ökade nedskräpningen  p g a att det saknas en soptunna och någon som kan ansvara för att en sådan töms regelbundet. Mötet kom fram till att det både handlar om ekonomi och logistik. Beslut togs om att kontakta Boteå Byavakt med en förfrågan om den har möjlighet att hjälpa till, något som sekreteraren tog på sig att göra. Ordföranden tog på sig att kontakta kommunen och höra sig för om möjlighet till sommartömning.
- Nicole Broekema berättade lite om sitt och makens företag och undrade om Parlamentet kunde vara med och stötta på något sätt. Hon ombads att återkomma med en skriftlig förfrågan, där hon preciserar sina önskemål och det egna företagets behov.

§9 Byatinget.
- Höstens Byating hålls i Sunnersta Folkets Hus den 31/10 kl 16. Mötet kommer att hållas i den stora salen och kommer, precis som i fjol, coronaanpassas och det blir ingen fikaservering. Beslut togs att sända mötet över Zoom, organiserat av Ilona Nilimaa. Sekreteraren åtog sig att sköta om affischeringen.

§10 Inga skrivelser hade inkommit.

§11 Övriga frågor.
- Ordföranden berättade att PRO, under dessa pandemitider, har fått ett ekonomiskt bidrag för att kunna ordna aktiviteter där människor på nytt kan komma ut igen och träffas.
§12 Nästa möte, som blir Byatinget, äger rum den 31/10 kl 16.

§13 Mötet avslutades.

 

Rolf Ronestjärna, sekreterare                                        Ilona Nilimaa, justerare            

 
 
Till sidans topp
6/1827  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN