img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 30 mars 2014 på Sun­ners­ta Folkets Hus.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-05-26
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Pia Hedberg, Ulf Lhådö, Märith Löfgren, Magnus Nordenmark, Rolf Ronestjärna, Ann-Katrin Tjellén och Ingrid Viking.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Rolf Ronestjärna.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören meddelar att det kommit in 12 prenumerationer på Botebladet. Fakturor för porto och tryckning av Botebladet samt en faktura från Pia och en faktura från Laila avseende biblioteket.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Biblioteket: Styrelsemöte förra veckan. Nya böcker har köpts in. Författarkväll planeras till sommaren.

Botebladet: Deadline 29 maj

Butiksråd: Det byggs om och blir en liten "fikahörna" vid spelet inne på Handlar'n.

Föreningssamverkan: Strandfest på gång till sommaren. I övrigt så har lokalen på Botaton börjat användas så smått vid möten och på torsdagar är det pysselkväll där för barnfamiljer.

Hemsidan: Skicka in allt ni kan komma på!

Hus till salu: På måndag den 31 mars ska arbetsgruppen träffas och åka ut och kolla utbudet av hus för att kunna visa upp dem på ett bra sätt. Många intressenter verkar vara på ingång.

Välkomnande av nyinflyttande/kakfrossa: 22 mars gick det av stapeln på Sunnersta Folkets hus. 36 kaksorter, mellan 80-100 besökare och 2572 kronor blev behållningen. Summan kommer att lämnas över till Ulf Lhådö och pengarna ska gå till lekutrustning på Badstranden via Boteå båt och Bad. Kakorna som blev över skänktes till Vallänge.

 

§ 7 Övriga rapporter. Boteå Båt och Bad söker pengar för att förbättra toaletterna på Stranden. Loppis i mitten av mars var trevlig och välbesökt, alla bord var upptagna och 6:orna sålde jättegott fika för att samla in pengar till sin klassresa. De nya affischerna som har köpts in för att sitta i de så kallade "trottoarpratarna" syntes väl. Rolf och Pia berättade att affischerna tyvärr blev dyrare än väntat då det pris som vi tog beslut om förra mötet var på fel storlek. För att affischerna skulle kunna användas vid både loppis och kakfrossan så fattade ordföranden beslut om att trycka upp dem, eftersom det inte var något ordinarie parlamentsmöte förrän efter att två evenemang ägt rum. Mötet godkände fördyringen i efterhand.

 

§ 8 Skrivelser fanns det inga

 

§ 9 Övriga frågor. Fråga om välkomstskyltar har framförts. De som är intresserade uppmanas att komma med förslag på placering och utformning. I vägrenen behövs Trafikverkets tillstånd, ska de sitta på andra ställen så måste markägare/fastighetsägare godkänna det. Skyltar på dragkärror kanske kan vara ett alternativ. Kan man även ha med webbadressen till botea.se på skyltarna? Magnus har fått fråga från skola/förskola om det finns pengar kvar att söka för att göra något för barnen. Det finns en summa kvar så Magnus fick i uppdrag att kolla vad som kan behövas både vid förskolan/skolan och på stranden och se till att en ansökan om bidrag görs. Fråga om hur många möten per år som Boteparlamentet ska ha diskuterades. Pia fick i uppdrag att kolla stadgarna för att se om det finns något bestämt där. Vi funderar kring intervall till nästa gång vi träffas och även om mötena istället ska förläggas på Botaton framöver. Sunnersta Folkets Hus förening har årsmöte den 27/4 klockan 16.00, alla är välkomna.

 

§ 10 Kommande möte: 27/4 klockan 16.00 på Sunnersta Folkets Hus.

 

§ 11 Pia Hedberg avslutade mötet.

 


Justeras

...................
Sekreterare    Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1499  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-05-26
Mötesprotok pil2024-04-28
Om Parlament pil2024-03-24
Vallänges f pil2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN