img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 27 februari 2011 på Bettans kon­fe­renscen­ter.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Ulla Assergård, Pia Hedberg, Laila Lindholm, Ulf Lhådö, Märith Löfgren, Rolf Ronestjärna, Kerstin Sjögenbo, Rickard Strand, och Fredrik Åslund.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll tas upp vid nästa möte.

 

§ 5 Kassören meddelar att 4 prenumerationer på Botebladet kommit in sedan sista mötet och att bidrag på 50 000 kronor inkommit till Botebladet.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Biblioteket: Ska ha årsmöte den 3 april klockan 11.00. Fika serveras i samband med mötet. Ska ett separat konto upprättas för Bibliotekets vänner? Laila Lindholm kollar med Erik. Laila gör även ett medlemsregister och tar fram ekonomisk redovisning till årsmötet, Benjamin Ronestjärna gör lånestatistik och Pia Hedberg ordnar årsberättelse, verksamhetsberättelse och dagordning. Biblioteket har även det ett bidrag att vänta från Boteå med flera församlingars stiftelse. Inköp från årets bokrea är på gång. Om medlen för biblioteket vid inköpet inte räcker till (idag finns ca 3 000 kronor på kontoslaget) bestämde mötet att Boteåparlamentets medel i övrigt kan användas för att förskottera till dess att pengarna från fonden flutit in.

Botebladet: Trycks i morgon, som vanligt ett fullmatat nummer.

Boteå Bysamverkan: Mötet 17/2 på Sunnersta Folkets Hus var välbesökt då ett 30-tal bybor samt polis och Lunde Byavakt var på plats och diskuterade brottsförebyggande arbete. 16 skrev på namnlistan och var villiga att köra runt och patrullera och ca 3 000 kronor har redan nu satts in på Boteå Bysamverkans konto för att täcka bensinkostnader m.m.

BUG/ Lediga Hus: Har haft ett möte där ett fåtal personer hade möjlighet att delta. Ett reportage i nästa Boteblad om BUG's viktiga insatser och mer affischering inför möten planeras.

Hantverksmässa: Sunnersta Folkets hus förening har köpt in en "trottoarpratare" för att skylta bättre vid vägen inför både detta och andra evenemang.

Hemsidan: Skicka allt ni vet om i evenemangsväg till redaktionen och lägg gärna upp den som startsida för nu måste denna fina sida som sjösätts i nästa vecka hållas levande!

Leaderprojektet: Rapport från förstudien är nu klar, lämnas in till Sollefteå Kommun och Leader i nästa vecka. Rapporten läggs också ut på hemsidan.

Välkomnande av nyinflyttande/kakfrossa: Pia Hedberg redovisade vad som finns i "välkomstpåsen". Välkomstkuvertet kompletteras med den nya broschyren och februari månads Boteblad som innehåller information om föreningarna. Information om hemsidan behöver också finnas med och kuverten kan de nyinflyttade hämta på Handlarn.

Macken: Frivilliga som kan hjälpa till kommer att efterlysas via Botebladet och hemsidan.

 

§ 7 Övriga rapporter. Pia fortsätter att trumma ihop politiker till en politikerträff under våren. Det är inte lätt att få datum som stämmer för de olika nämndernas representanter. Loppis på Sunnersta 26 mars.

 

§ 8 Övriga frågor. Hembygdskommittén har slut på medel för att framställa almanackor och har aviserat att det inte blir några fler. Rolf Ronestjärna fick i uppdrag att kontrollera kostnader på andra tryckerier och Märith Löfgren fick i uppdrag att fråga om insamlandet av foton skulle kunna skötas av de som tidigare gjort det. En möjlig finansieringsväg skulle kunna vara att ett begränsat antal almanackor trycks upp och säljs till självkostnadspris.

 

§ 9 Valet: Nomineringar diskuterades och uppdraget att ringa möjliga kandidater fördelades på Pia, Rolf, Ulf och Ulla. Rolf ordnar dessutom en låda på Handlarn där alla kan lägga nomineringsförslag och det kommer även en uppmaning i Botebladet om att föreningarna gärna får nominera varsin kandidat. Mer om valet ska diskuteras nästa möte men alla fick i uppdrag att fundera vilken tid och plats man har möjlighet att jobba vid valurnorna under valborgsmässhelgen.

 

§ 11 Kommande möten: 27/3, 17/4 och 22/5.

 

§ 12 Pia Hedberg avslutade mötet.

 


Justeras

...................
Sekreterare        Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1528  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-03-24
Mötesprotok pil2024-02-25
Om Parlament pil2024-01-21
Vallänges f pil2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN