img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 27 sep­tem­ber 2009 på Bettans Kon­fe­renscen­ter
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Närvarande: Pia Hedberg, Lennart Johansson, Rolf Ronestjärna, Ulf Lhådö, Richard Strand, Laila Lindholm och Svenerik Eriksson.

 

§ 1 Pia öppnade mötet med att hälsa alla välkomna. Laila valdes till sekreterare.

 

§ 2 Till justerare valdes Rolf.

 

§ 3 Föregående protokoll gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna.

 

§ 4 Det fanns ingen rapport från kassören men Pia kunde meddela att bokslutet är gjort inför byatinget.

 

§ 5 Genomgång av våra verksamheter: Botebladet har beviljats 50 000:- från Boteå m fl församlingars stiftelse. De hade även en önskan om att Botebladet skulle delas ut i Styrnäs. Parlamentet kom fram till att vi inte önskade någon krock med Styrnäsbladet men att vi kunde tänka oss att ge ut ett provnummer och att de som sen önskade kunde hämta ett exemplar på Handlar´n. Uppdrogs åt Rolf att ta kontakt med Isaksson ang.detta.

 

Butiksrådet: Ingen rapport.

 

Hantverksmässan/marknaden: Det är 12 st anmälda och en del osäkra. Malin kommer att ha ponnyridning utanför. Datum är satt till den 31 okt kl 11-15.

 

Övriga verksamheter: Ingen rapport.

 

Rolf rapporterade från Leaderprojeket. De rekommenderade oss att göra en förstudie som vi då kunde få pengar till. Parlamentet uppdrog åt Rolf att kontakta Leaderprojeket och meddela att vi vill göra en förstudie. Ulf rapporterade om mötet med bla Hela Sverige ska leva. Där diskuterades mackfrågan. Det visade sig att det finns många frågor kvar att lösa. Vi kommer att starta studiecirklar för att kunna få en bättre förberedelse för att kunna starta Macken igen.

 

Biblioteket: En skrivelse är skickad till kommunen och den kommer att tas upp på ett möte den 30 september. Vi kommer då att ha trerepresentanter där.

 

Skolskjutsarna: Inget generellt beslut är fattat men de familjer som var berörda har fått skolskjuts.

 

Pia, Rolf och Lennart repesenterade Boteåparlamentet på BUG-mötet den 24 september. BUG har önskemål om att bli en undergrupp till Boteåparlamentet. BUG ska fortsätta att sköta husinventeringar och husvisningar. BUG kommer att delta på Parlamentets möte den 22 /11.

 

BUG har möte 2 nov.

 

Gruppen pensionärsbostäder kommer att ersättas med en ny grupp - Vallänge. Vad vill kommunen med Vallänge?

 

Hemsidan finns ännu ej tillgänglig.

 

§ 6 Skrivelser

 

Ang. fakturan från Inga-Lena Bodin kommer vi att bestrida den. All kontakt sker genom Ulf Lhådö och Stefan Andersson.

 

§ 7 Stig-Göran Lindberg och Gerd Öberg har avsagt sig sina platser i Parlamentet. Detta gör att vi endast får kvar 5 ersättare. Parlamentet beslutade då att ta in Rolf Ronestjärna som 6:e ersättare då han fick 6 röster.

 

§ 8 En ny verksamhetsplan planerades.

 

§ 9 Byatinget är planerat till 25 oktober. Rolf affischerar på Handlar´n.

 

§ 10 Nästa möte efter Byatinget är den 22 november med de nya ledmöterna.

 

§ 11 Mötet avslutades.

 

Dag och tid som ovan

 

Vid protokollet        Justeras

 

Laila Lindholm        Rolf Ronestjärna

 
 
Till sidans topp
6/1642  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN