img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2023-12-03
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Boteåparlamentets styrelsemöte i Sunnersta Folkets Hus
Söndagen den 3 december 2023

Närvarande: Pia Hedberg (via Zoom), Uta Körner, Lars Blomén, Ingrid Viking, KG Gokisvaari, Ilona Nilimaa och Tobias Nilimaa.
Adjungerad: Lennart Johansson – BUG och Hus till salu.

 

§1 Mötet öppnades av ordförande Pia Hedberg.

§2 Dagordningen för mötet godkändes.

§3 Ilona Nilimaa valdes till sekreterare.

§4 Tobias Nilimaa valdes till justerare.

§5 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

 

§6 Kassörens rapport.
Parlamentet beslutade att för utkörning av almanackan ersätta Lars Blomén med 500kr i bränsleersättning.

 

§7 Parlamentets olika verksamheter gicks igenom och en ny verksamhetsplan fastslogs.

-        Botebladet: I verksamhetsplanen framgår nu att den endast delas ut tre gånger om året.

-        Butiksrådet: Parlamentet förutsätter att ansvariga behåller sitt uppdrag tills de meddelat motsatsen.

-        Hantverksmässan: Kommer stå kvar under parlamentets verksamheter, men som ansvariga står numer Sunnersta Folkets hus förenings styrelse. Marknaden drivs i Folkets hus regi, och eventuell vinst tillfaller folkets hus.
Till nästa år planeras att försöka lägga hantverksmässan tidigare för att locka fler försäljare. Om någon har idé på försäljare bör den överlämnas till ansvarig grupp, så att de kan ordna med kontakt.

-        Biblioteket: Har hållit författarafton med Maria Blomster med 17 personer i publiken.
Biblioteket julstänger den 12 december och bjuder på glöggfika. Biblioteket öppnar igen den 16 januari.

-        Hus till salu: Visningar ligger något på is under årets mörkaste månader. Ansvarig meddelar om han behöver hjälp.

 

§8 BUG

BUG rapporterade om arbetet med leaderprojektet. Mötesanteckningar går att läsa på hemsidan under projekt hundratusen.
Ansvarsfrågan på badplatsen i Gålsjö har förhindrat eventuella förbättringar genom projektpengar. Parlamentet beslutade att undersöka om det kunde vara aktuellt att Parlamentet, i rollen av byalag, ansvarar för skötsel av badplatsen utan att behöva arrendera marken av ägaren, SCA. Detta ifall ingen annan förening eller firma vill ta på sig ansvaret.

 

§9 Övriga rapporter

Julmarknaden på Sunnersta var en succé, med god uppslutning av både försäljare och besökare.

Sunnersta folkets hus rapporterade om sina planer för kommande år. De hoppas kunna arrangera ett större evenemang i vår, som har goda möjligheter att rädda upp ekonomin för hela räkenskapsåret.

Butiken arbetar på med stort engagemang för att säkra möjligheterna till en lanthandel i bygden. Parlamentet är glada att höra nyheter om engagemang i något så väsentligt för bygden.

Filmstudion rapporterar att de lägger sin verksamhet på is efter nyår. Detta på grund av brist på både medel och intresse.

 

§10 Skrivelser: Parlamentets tidigare sekreterare har hittat en äldre skrivelse angående planer på en vindkraftpark inom Boteå som skulle leda till bidragsmöjligheter för bygden. Frågan är hur dessa planer fortgått. Tidigare sekreteraren har skickat skrivelsen till ordföranden, som kommer dela ut den till resterande ledamöter via nuvarande sekreteraren.

 

§11 Övriga frågor.

-        Julgranen är uppsatt av Per-Erik Bergstrand på Vallänge särskilt boende.

-        Anslagstavlan i Björkå är i väldigt dåligt skick och svår att annonsera på. Parlamentet beslutar att kontakta Björkå samhällsförening och undersöka om de fortfarande ansvarar för skötseln av tavlan, eller om de behöver hjälp.

-        Två bokningar på Sunnersta Folkets hus kan vara av extra intresse för parlamentets ledamöter: den 6 decmber 17.00 besöker Sollefteå Kommun för medborgarsamtal. Den 18 decmber klockan 12 till 20 besöker Leader Höga Kusten för projektinspiration.

 

§12 Nästa möte bestämdes till 28 januari klockan 16:00 på Sunnersta FH.

§13 Mötet avslutades

 

Ilona Nilimaa, sekreterare                                       Tobias Nilimaa, justerare

 
 
Till sidans topp
6/1910  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN