img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 20 november 2011 på Bettans kon­fe­renscen­ter.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Pia Hedberg, Erik Hoppe, Kerstin Sjögenbo, Bo Asplund, Rolf Ronestjärna, Fredrik Åslund, Ulf Lhådö, Laila Lindholm, Benjamin Ronestjärna, Ingrid Viking samt Märith Löfgren.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till sekreterare för Boteåparlamentet för 2 år framåt valdes Märith Löfgren.

 

§ 4 Till justerare för detta möte valdes Laila Lindholm.

 

§ 5 Föregående protokoll från Byatinget godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 6 Kassören meddelade via Pia Hedberg att 2200 kronor har kommit in för prenumerationer på Botebladet, samt att 35 kronor i ränta har flutit in. Utgifter sedan sist som betalats ut är 4139 kronor för Botebladet samt ca 300 kronor till hemsidan.

 

§ 7 Verksamhetsplan. Boteåborna hade vid Byatinget ett antal förslag på förändringar i inriktningen hos arbetsgrupperna. Förslagen diskuterades och leder till förändringar av verksamhetsplanen inför år 2011-2012. Pia Hedberg kommer att slutligt redigera verksamhetsplanen samt prata med deltagare i arbetsgrupperna som inte var med vid detta möte. Några arbetsgrupper som blivit fristående föreningar plockas bort ur verksamhetsplanen. De arbetsgrupper som kommer att finnas kvar är: Botebladet, Butiksråd, Hantverksmässa, Välkomnande av nyinflyttade, Hemsidans redaktionsgrupp, Biblioteket, Hus till salu, Boteåalmanackan, Föreningssamverkan samt Boteå Utvecklingsgrupp, (BUG). När det gäller Boteåalmanackan tar Boteåparlamentet över ansvaret för publikationen efter att hembygdskommittén lämnat önskemål om detta.

 

§ 8 Rapport från verksamheter. Föreningssamverkansmöte ägde rum den 7 november. Vid mötet diskuterades bland annat idéer som hemvändardag/helg, en planerings-kalender via hemsidan för att inte aktiviteter ska krocka med varandra, (Erik Hoppe har gjort ett förslag som kommer att skickas runt till föreningarna), och mycket annat. Nytt möte inplanerat den till 9 januari 2012 på Botatonhuset. Vid mötet den 7 november skulle det även diskuteras bredband men det blev uppskjutet. Nytt möte om detta planeras, men då som en separat träff, datum inte spikat än.

Jobbet med Boteåalmanackan framskrider. Kerstin Sjögenbo berättar att bilderna i stort är bestämda, dock är det några som kanske inte håller för att scannas in så materialet är inte riktigt klart att lämna över för layout hos Erik Hoppe. När det gäller kostnaderna för tryckning har man lyckat få ner dem till ca 7200 kronor för 400 ex. Planerna är att dela ut ca 300 av dem till boende i Boteå, samt att resterande 100 ex ska kunna köpas för 50 kronor styck. Hembygdskommittén kommer att bidra med 4000 kronor till tryckningen, ett företag kommer att sponsra med 2000 kronor och eventuella kostnader därutöver betalar Boteåparlamentet.

 

Hemsidan fortsätter att utvecklas. Nya förslag som kom fram på mötet nu är en ungdomssida, en idé som bl.a. Fredrik Åslund och Benjamin Ronestjärna kommer att jobba vidare med.

 

§ 9 Skrivelser. Ett mail har kommit från en Boteåbo som tipsat en familj om möjligheten att flytta till Boteå. Positivt att det är många som försöker hitta vägar att sprida budskapet att Boteå är en bygd att flytta till! Vidare har Boteåparlamentet fått en förfrågan om Parlamentet skulle kunna tänka sig att sköta de fonderade pengar som den ideella föreningen Para Skola samlat in. I uppdraget skulle ingå att administrera ansökningar för utdelning av dessa pengar till barn- och ungdomsverksamhet i Boteå, Para och Björkåområdet. Kassören har tillfrågats och det finns inget som hindrar detta så Boteåparlamentet tar sig gärna an uppdraget. Det är dock viktigt att den ideella föreningen preciserar en inriktning för vad som i så fall ska kunna beviljas, vilka åldersgrupper det ska beröra m.m. så att deras vilja genomsyrar den fortsatta hanteringen av pengarna.

 

§ 10 Övriga frågor: När det gäller möjligheterna att sponsra så att klass F-6 på Kalknässkolan ska kunna få tillgång till ett e-läromedel, Liber Espresso så har Ulf Lhådö kollat upp frågan. Skolan har svårt att ta emot sponsring till läromedel. När det gäller denna typ av läromedel finns planer med i skolans egen IT-plan och kommer att införas på några års sikt.

Den 16 januari är det medborgardialog på Kalknäs skola och då finns det tillfälle att ställa frågor och debattera med Socialdemokraterna. Det är viktigt att så många som möjligt tar tillfället i akt och ställer frågor och ger förslag på utveckling i bygden.

 

§ 11 Kommande möten: 29/1, 26/2, 25/3, 29/4 och 20/5 2012.

 

§ 12 Pia Hedberg avslutade mötet med att God Jul och Gott Nytt år eftersom det här var det sista mötet under 2011.

 


Justeras

...................
Sekreterare        Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1521  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN