img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 27 april 2008 på Bettans Kon­fe­renscen­ter
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Närvarande: Pia Hedberg, Lennart Johansson, Märith Löfgren, Erik Sundberg, Gerd Öberg, Tommy Ledin, Ulf Lhådö, Stefan Andersson, Rolf Ronestjärna, Jenny Lygdman, Stig-Göran Lindberg och Maj-Britt Eriksson.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat. Med på mötet var Jenny Lygdman, tidigare suppleant som, på grund av tidsbrist hos en tidigare parlamentsledamot, nu tar plats som ordinarie i Boteparlamentet. Välkommen!

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Erik Sundberg.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören rapporterade att 7 prenumerationer på Botebladet har inkommit. Övriga inkomster var bankränta. Utgifter under den senaste perioden har varit medlemsavgift i Sambygd, fika till politikerträffen och den senaste tryckningen av Botebladet.

 

§ 6 Genomgång av våra verksamheter:

 

Skolan och bygdeutvecklingen: Det var ”Öppet Hus” på Kalknäs skola den 26 april. Mycket folk och trevliga aktiviteter som luftgevärsskytte, tipsrunda och ponnyridning stod på programmet.

 

Leaderprojektet: nför ansökan till Leader projektet har det varit ett möte med ”Hacke” Näslund, Docksta BTK. Deltog gjorde Pia Hedberg, Anders Bodin, Micke Holmsten, Lennart Johansson, Erik Sundberg och Ulf Lhådö. Hacke delade med sig av sina erfarenheter och gav tips ochråd om arbete med bygdeutvecklingen.

 

När det gäller Leaderprojektet avvaktas information från Pelle Ledin, Sollefteå kommun, om vilken tilldelning det kan bli frågan om för Sollefteå kommun. Mer information om projektet kan man hitta via webbadressen 3sam.eu. Just nu drivs projektet av en interimstyrelse. Den nya styrelsen ska väljas snart. Ordförandeposten samt kassörsuppdraget är redan vikta för länsstyrelsen. Lennart Johansson fick i uppdrag att informera interimstyrelsen om att Boteå är intresserad av en plats i styrelsen.Boteå Båt och Bad. Styrelsemöte har varit. Just nu finns det pengar för driften men det kommer att behövas mer intäkter framöver. Driften består av utgifter för sophämtning, vatten och avlopp samt el. Inkomsterna består i huvudsak av medlemsavgifter och båtavgifter. Just nu är alla båtplatser uthyrda. Vid större arrangemang så har överenskommelsen varit att Boteå Bad erhåller 300 kronor eller att arrangören skaffar 3 nya medlemmar till Bote Båt och Bad.

 

Botebladet: Nytt nummer i början av juni, deadline 23 maj.

 

Föreningssamverkan: Listan över föreningar ska vara klar till den 10 maj.

 

Hus till salu: Många är engagerade, och det händer saker hela tiden. Alla som känner till något hus hör som vanligt av sig till Lennart Johansson eller Tommy Ledin.

 

Butiksrådet: Ulf Lhådö arbetar vidare tillsammans med Sören Sjöberg och några till med frågor rörande driften av fastigheten där Handlarn är belägen. Erik Sundberg kommer att vara med vid nästa möte.

 

§ 7 Övriga rapporter: Boteå har deltagit med bland annat ett reportage om Botaton i Tidningen Ångermanlands lokaldel ”Nära Dig”. Man kan även fortsättningsvis skicka in material dit, även om tidningen redan utfört reportage i området.

 

§ 8 Skrivelser: Pia Hedberg visade och berättade om Undroms IF´s sponsorsplan.

 

§ 9 Övriga frågor: Rickard Strand håller på och undersöker alternativa T-shirtar men efterlyste hjälp med motiv. Rolf Ronestjärna fick i uppdrag att skicka förslag på text med inriktning ”Boteå i Mitt Hjärta”. Tryck av 100- 200 vita Tshirts, planeras. Företagen har säkert en normalfördelning över det antal som brukar behövas i varje storlek.

 

§ 10 Kommande möten: Sista mötet för våren är den 1 juni 18.00 på Bettans Konferenscenter. Höstens möten planeras till 31 augusti, 28 september, 26 oktober då det är byating, samt den 23 november.

 

§ 11 Pia Hedberg avslutade mötet.

 

Justeras

 

Erik Sundberg Märith Löfgren

 
 
Till sidans topp
6/1656  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN