img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2022-03-27
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Av: Rolf Ronestjärna  (2022-03-31)  

Boteåparlamentets styrelsemöte i Sunnersta Folkets Hus

Söndagen den 27 mars 2022

 

Närvarande: Pia Hedberg (över Zoom), Ingrid Viking, K G Gokisvaari, Ilona Nilimaa, Tobias Nilimaa och Rolf Rone­stjärna.

§1 Mötet öppnades av ordförande Pia Hedberg.
§2 Dagordningen för mötet godkändes.
§3 Rolf Ronestjärna tog på sig att vara sekreterare för mötet.
§4 Ilona Nilimaa valdes till justerare.
§5 Föregående mötesprotokoll, publicerat och läst på hemsidan, lades till handlingarna.
§6 Ekonomisk rapport från kassören fanns inte att tillgå.
§7 Parlamentets olika verksamheter gicks igenom.
- Biblioteket: Nya böcker har köpts in till biblioteket. Dessutom har en ny bokhylla införskaffats.
- Botebladet: Tidningens redaktör delgav en liten solskenshistoria: Tanken och förhoppningen var att kunna få med en annons i föregående nummer om det planerade stormötet som äger rum den 31/3. Så såg dock inte ut att bli fallet (se beslut i föregående mötesprotokoll). Tidningen började nämligen tryckas tisdagen den 1/3 och den 3/3 hölls ett inledande föreningsmöte i Fik i Butik, där man bestämde tidpunkt för stormötet och att man skulle blada in en handaffisch om stormötet i samband med Botebladets utskick. Morgonen därpå ringde dock redaktören till tryckeriet för att kolla läget och fick då det oväntade beskedet om att tryckningen av tidningen hade avbrutits efter ca 90 ex (bestående av tidningar till prenumeranter). Detta innebar att den tänkta annonsen om stormötet trots allt kunde fås med i tidningen.
- Boteå Utvecklingsgrupp: BUG har bytt styrelse från och med den 1/3. Den nya styrelsen består numer av Maria Wennberg, Alexandra de Wall och Ilona Nilimaa.
- Hantverksmässan: Fråga ställdes om vad som händer med den eventuella vinst som kan uppstå i samband med att Hantverksmässan arrangeras. Sekreteraren tog på sig att kolla upp detta.
- Välkomnande av nyinflyttade: Kakfrossan är planerad till den 9/4, förutsatt att det finns minst 20 bagare. Tanken och förhoppningen är att bygdens föreningar ska infinna sig och informera om sin verksamhet. Insamlade medel vid Kakfrossan går till Ukraina.
§8 Övriga rapporter.
- Lekplatsen i Björkå: Önskemål uttrycktes om att få ett besked från Ulrika Bergman om hur hennes planering ser ut för den lekplats, som Parlamentet har bidragit med 25 000 kr till. Ordföranden tog på sig att kontakta Ulrika.
§9 Inga skrivelser hade inkommit.
§10 Stormötet den 31/3 i Sunnersta Folkets Hus.
- Pia, Ingrid och Ilona ansvarar för fikabrödet. K G kompletterar med inköp av bullar och Rolf införskaffar det som övrigt behövs via butiken i Undrom.
- Rolf har annonserat mötet både på nätet och på bygdens affischtavlor. Rolf tog på sig att kontakta Butiksrådet och uppmuntra dem att komma på mötet.
- Ilona tog på sig att kontakta Maria Wennberg om mötesledning av stormötet.
§11 Övriga frågor.
- Val till Parlamentet: I september äger det rum val till Boteåparlamentet. Nomineringsarbetet har redan påbörjats. De nuvarande ledamöterna Ingrid Viking, K G Gokisvaari, Ilona Nilimaa och Tobias Nilimaa meddelade samtliga att de är beredda att låta sig nomineras för ytterligare en fyraårsperiod.
§12 Nästa möte bestämdes till den 24/4 kl 16 i Sunnersta Folkets Hus.
§13 Mötet avslutades.

Rolf Ronestjärna, sekreterare                                        Ilona Nilimaa, justerare            

 
 
Till sidans topp
6/1841  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN