img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 31 januari 2010 på Bettans Kon­fe­renscen­ter
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Närvarande: Pia Hedberg, Märith Löfgren, Richard Strand, Rolf Ronestjärna, Svenerik Eriksson, Sahibi .A. Haseeb, Kerstin Sjögenbo, Lars Blomén, Laila Lindholm, Irén Freijs, Fredrik Åslund, Stefan Andersson, Erik Sundberg och Ulf Lhådö.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Erik Sundberg berättade att 19 prenumerationer på Botebladet har betalats in. 2 500 kronor blev överskottet från ”En fest för byn”. 570 kronor har kommit in i gåvor, bland annat från bössan på Handlar´. Ca 5 000 kronor har betalats för tryck och porto för det senaste Botebladet. Erik kommer att ansöka om Byapeng, Erik kollar också upp hur det har gått med ansökan om bidrag hos Boteå med flera församlingars stiftelse.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

 

Botebladet : Nästa deadline i början av mars.

 

Välkomnande av nyinflyttade: Preliminär datum den 20 mars. Arbetsgruppen jobbar vidare och hör av sig om de behöver hjälp.

 

Hemsidan: Är under återuppbyggnad på adress botea.se. Där finns även en länk till Boteåparlamentets gamla sida. Just nu finns information om macken, förstudien för utvecklingsprojekt, samt en ingång till olika forum. Där är det tänkt att det ska finnas möjligheter att lägga in forum för olika arbetsgrupper samt forum för alla. Rolf skickar ut lösenordet för parlamentets forum senare. Arbetsgruppen för hemsidan ska ordna ett upptaktsmöte. Ett av förslagen från mötet var att göra nyheter och evenemang på gång lättillgängliga från startsidan.

 

Biblioteket : Nya Boteå bibliotek har slagit upp dörrarna den 12/1 i Bjärtrå Aktivitetshus, (det s.k. ”Kontoret”). Efter en storartad insats, (lådor som släpats, böcker som katalogiserats och ställts på hyllor, m.m.), finns nu böcker att låna, och även tidskrifter samt en möjlighet att sitta och läsa i källaren. Biblioteket drivs av ”Bibliotekets vänner”, en förening som det kostar 50 kronor för vuxen, 25 kronor för barn eller 125 kronor för familj att vara med i. Om det finns någon som har ungdomsböcker och böcker för förskolan att avvara tas bidrag tacksamt emot.

 

Biblioteket är öppet mellan 14.00 och 20.00 på tisdagar och bemannas av ideella krafter. Om någon vill vara med och tillbringa några timmar där och hjälpa till med utlåningen, ring Eeva-Liisa Victorsson, 0612/605 29. Mer bokhyllor behövs, Lars Blomén kollar vart de som flyttats från Kalknäs skola tagit vägen och om det är möjligt att få några därifrån.

 

Stickcafé och bokcirklar är på planeringsstadiet.

 

Kom gärna på den högtidliga invigningen den 20 februari klockan 12-16 där någon från kommunen klipper det röda bandet, guidning i lokalerna sker och kaffe serveras.

 

Leaderprojektet och Macken: Medel till en förstudie har erhållits. Just nu sker arbetet med att ”dammsuga” bygden på utvecklingsideér. Bland annat var det ett upptaktsmöte på Sunnersta Folkets Hus den 28 januari. Ett 50-tal intresserade slöt upp, bland annat för att höra information från Lena Dalgren, (verksamhetsledare Leader Sollefteå), om vad som gäller för ansökan om projektbidrag och få exempel på lyckade projekt. Både under och efter mötet framkom projektidéer för samarbetsprojekt med företag och föreningar som styrelsen för projektet kan jobba vidare med. Styrelsen för förstudien består av Rolf Ronestjärna, (halvtidsanställd under projekttiden), Lennart Johansson, Kristina Strand och Ulf Lhådö.

 

Ulf avslutade mötet på Sunnersta med att berätta om vad som gäller för mackens framtid. P E Altins förvaltning AB kommer att stå som ansvarig för verksamheten. Ny kortläsare och skylt måste köpas in. Offert är ute nu och om några veckor kommer en ansökan om investeringsbidrag att lämnas till länsstyrelsen. Om medel därifrån erhålls och alla de som sagt sig vara villiga att betala en del i satsningen även gör det så kan vi inom överskådlig framtid tanka igen på macken. Frivilliga krafter måste dock bland annat hålla snyggt på plats, beställa nytt bränsle, skotta mm. För mer information, se www.botea.se.

 

BUG (Boteå Utvecklingsgrupp): Ny annons på Blocket ute nu, under juletid har det inte varit särskilt mycket tryck på husvisningar av förståeliga skäl.

 

§ 7 Övriga rapporter: Sahibi berättade att han nyligen berättat för bekanta om de möjligheter som finns i bygden, med tex billiga hus och möjligheter att köpa mark och att det finns möjligheter att hålla djur här. Bland annat hade tillverkning av köttprodukter kommit på tal. Sahibi berättade vidare om att det finns gott om möjligheter att ha sommarboenden för ungdomar och för studieförbund i bygden.

 

Pia Hedberg berättade om att hon åter försökt att göra adressändring för Boteåparlamentet, något som verkar vara svårt att få att slå igenom i systemen.

 

§8 Skrivelser: Tidskriften ”Hela Sverige ska leva” har inkommit.

 

§ 9 Övriga frågor: Pia Hedberg försöker bjuda in lokala politiker samt även företrädare för kommunstyrelsen till en träff efter den 14 mars, gärna en måndag eller torsdagskväll. Hon återkommer på nästa möte med hur hon lyckats.

 

Angående trygghet i bygden så ska Lars Blomén ta kontakt med polisen och sedan med Ulla Assergård för vidare kontakt med Lunde byavakt, allt för att om möjligt ordna ett öppet möte i byn om dessa frågor i slutet av april.

 

§ 10 Kommande möten är den 28/2, 28/3, 25/4 och 23/5 klockan 16 på Bettans konferenscenter.

 

§ 11 Mötet avslutades.

 

Dag och tid som ovan

 

Vid protokollet                 Justeras

 

Märith Löfgren                 Laila Lindholm

 
 
Till sidans topp
6/1639  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN