img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2021-12-05
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-05-26
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Av: Rolf Ronestjärna  (2021-12-17)  
Boteåparlamentets styrelsemöte i Sunnersta Folkets Hus
Söndagen den 5 december 2021

Närvarande: Pia Hedberg (över Zoom), Ingrid Viking, Alexandra De Wall, Peter Gustafsson, Tobias Nilimaa och Rolf Ronestjärna.


§1 Mötet öppnades av ordförande Pia Hedberg.
§2 Dagordningen för mötet godkändes.
§3 Rolf Ronestjärna tog på sig att vara sekreterare för mötet.
§4 Peter Gustafsson valdes till justerare.
§5 Föregående mötesprotokoll, från Byatinget den 31/10, gicks igenom och lades till handlingarna.
§6 Ekonomisk rapport från kassören fanns inte att tillgå.
§7 Parlamentets olika verksamheter gicks igenom.
- Botebladet: Tidningens redaktör berättade att vinternumret dessvärre var drygt en vecka försenat
p g a tekniska problem i kommuntryckeriet.
- Hantverksmässan: Beslut togs om att tillsvidare låta Hantverksmässan vara vilande, eftersom den på
sistone ändå har arrangerats via privat initiativ.
- Hemsidan: Hemsidans redaktör berättade att han inte hade fått någon respons från bygdens föreningar
när det gällde den artikel, avseende uppgradering av föreningsuppgifter, som var publicerad i Botebladets
höstnummer. Likaså att bygdens olika arrangörer tyvärr inte annonserar sina arrangemang på
hemsidan i den utsträckning som man skulle kunna förvänta sig.
- Välkomnande av nyinflyttade: Beslut togs, p g a den pågående pandemin, att avvakta till nästa möte när
det gäller beslut om en eventuell Kakfrossa till våren.

Under samma punkt godkändes och stadfästes även Verksamhetsplanen för 2021-2022.

§8 Övriga rapporter.
- Julgran på Vallänge: Även i år har Johan Hedberg skänkt en julgran till Vallänge särskilt boende.
Precis som tidigare höggs granen och sattes upp av Parlamentsledamoten Per Erik Bergstrand.
- Sophanteringen vid Gålsjöbadet: Parlamentet har jobbat vidare med att kunna lösa sophanteringen vid
Gålsjö bruks badplats. Ordförande berättade att hon hade varit i kontakt med kommunen och fått
besked att man kan boka sex månaders sophämtning för ca 1 600 kr. Sekreteraren meddelande att han
hade talat med Lars Blomén, i Boteå Byavakt, och att denne trodde att det skulle vara möjligt för
byavakten att antingen transportera en soptunna ut till stora vägen eller själva ombesörja sophanteringen.
- Företagsfrukost i Undrom: Sekreteraren, och tillika Botebladets redaktör, berättade att han hade fått ett
samtal från den butiksansvarige i Undrom om att kommunrepresentanter skulle komma till Undrom för
att besöka butiken. Väl på plats visade det sig att det istället rörde sig om en drive där kommunen
besökte olika kommundelar för att träffa företagen på plats. Trots annonsering i lokaltidningen, och
enligt utsago även Sollefteåbladet, så hade informationen tydligen inte nått fram, eftersom endast den
butiksansvarige och Handlarnhusets ägare infann sig. P g a detta beslutade mötet att försöka få till ett
nytt företagsmöte till våren och sekreteraren tog på sig att kontakta kommunen om detta. Mötet
beslutade även att det vore lämpligt att sekreteraren, för att undvika liknande missar i framtiden,
fortsättningsvis kunde stå som bygdens kontaktperson gentemot kommunen.
- Föreningsmöte i Björkå: Boteå Utvecklingsgrupp inbjöd till ett föreningsmöte, i Fik i Butik i Björkå
den 9/12, för att samtala om hur man tillsammans ska kunna utveckla bygden.

§9 Inga skrivelser hade inkommit.

§10 Övriga frågor.
- Det samtalades en del om eventuellt lediga hus i bygden och om de nyinflyttningar som skett. Bl a konstaterades att Holms jordbruk har fått en ny ägare.

§11 Nästa möte bestämdes till den 27/2 kl 16 i Sunnersta Folkets Hus.

§12 Mötet avslutades.


Rolf Ronestjärna, sekreterare                                                  Peter Gustafsson, justerare

 
 
Till sidans topp
6/1831  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-05-26
Mötesprotok pil2024-04-28
Om Parlament pil2024-03-24
Vallänges f pil2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN