img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 25 augusti 2013 på Sun­ners­ta Folkets Hus.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-05-26
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Bo Asplund, Andreas Blomén, Lars Blomén, Pia Hedberg, Erik Hoppe, Laila Lindholm, Ulf Lhådö, Märith Löfgren, Rolf Ronestjärna och Brigitta Blomén.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören lämnar rapport till nästa möte.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Biblioteket: Har öppnat igen efter sommaren. Björn Krestezén berättade den 3 juli om sitt liv, sitt konstnärskap och sin bok "Denna bild är stulen". Boken finns att läsa vid besök på biblioteket. En annan bok med lokal anknytning som finns att läsa på plats på biblioteket är boken om Björksjön. Boken är resultatet av 12-14 personers forskning i Björksjöns historia och innehåller fakta, berättelser och intervjuer.

Botebladet: Tidningen full av reportage redan efter den aktivitetsspäckade sommaren. Annonser kan lämnas fram till den 5 september. Rolf berättar att tryckeriet meddelat att papperet på fram- och baksidan på Botebladet kommer att ändras. Det innebär att varje Boteblad blir något dyrare, (kanske 50 öre per tidning), vid tryckning framöver.

Hemsidan: Trots annonsering har ingen ännu anmält intresse av att hjälpa till med arbetet med hemsidan. Hemsidan fyller en viktig funktion och har mellan 35 och 40 besök per dag. I juni var antalet uppe i 50 besök om dagen!

Hantverksmässan: Äger rum den 2 november.

 

§ 7 Övriga rapporter. Boteåfestivalen blev ett mycket trevligt sommararrangemang, med disco för barnen på fredagskvällen, kubbtävling och strandfest på lördagen där Dannerorestaurangen stod för servering av mat och dryck. På söndagen fortsatte aktiviteterna med konsert i Överlännäs kyrka. Helgen efter var det bland annat en midnattskonsert i Boteå kyrka med temat "Rockabilly möter Gospel". Boteå Båt och Bad har ny styrelse. "Byavakten" kör vidare och SMS kedjan för snabbare information mellan kontaktpersoner i kommunen och polis har startat. Under sommaren har det även varit den s.k. GTM-dagen med race på älven med snöskoter.

 

§ 8 Skrivelser. "Hela Sverige ska leva" har skickat information och det har även kommit en skrivelse om Bredband.

 

§ 9 Byating: Äger rum den 27 oktober på Sunnersta klockan 16:00. Pia skriver verksamhetsberättelse som skickas till Rolf för korrekturläsning. Pia beställer smörgåstårta och Rolf ordnar kallelse och affischer. Inför nästa verksamhetsår behöver de olika arbetsgrupperna och verksamhetsplanen diskuteras och förändras.

 

§ 10 Övriga frågor. Bygdens dag den 31 augusti är ett arrangemang som vill sätta den lokala servicen i glesbygd i fokus och 17 av 24 mindre butiker och mackar med butik deltar. Länsstyrelsen står för annonsering. Liselotte på Handlarn har gjort ett jätte jobb med att kontakta olika företag i bygden för att de ska visa upp sig på plats eller visa att de finns och vad de gör via informationsblad på anslagstavlan på Handlarn. Föreningar kommer också att ha möjlighet att visa sig, privatpersoner får ha loppis där och olika musikinslag blir det också, bland annat av Emil Assergård och Jenny Lygdman. Dagen avslutas med den sista delen i cancergalan för forskning som rör Prostatacancer. Då kommer Jacke Sjödin och Homsten Trio att underhålla på Sunnersta Folkets Hus klockan 18:00.

 

§ 11 Kommande möten. 29/9, 27/10, (Byating), samt den 24/11.

 

§ 12 Pia Hedberg avslutade mötet.

 


Justeras

...................
Sekreterare        Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1505  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-05-26
Mötesprotok pil2024-04-28
Om Parlament pil2024-03-24
Vallänges f pil2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN