img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 27/3 på Bettans kon­fe­renscen­ter.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Stefan Andersson, Lars Blomén, Pia Hedberg, Laila Lindholm, Ulf Lhådö, Rolf Ronestjärna, Kerstin Sjögenbo.

 

§ 1 Pia förklarade mötet öppnat och till sekreterare valdes Laila.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Ulf Låhdö.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören meddelar att 14 prenumerationer på Botebladet har kommit in och att portot har betalats för senaste tidningen. Inga pengar till biblioteket än.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Biblioteket: Årsmöte 3 april. Då inga pengar kommit in lånar biblioteket ev pengar från parlamentet till nya böcker.

Botebladet: Material alltid välkommet.

Boteå Bysamverkan:Har nu kommit igång bra. En hel del bidrag har inkommit men målet är ännu inte uppnått. Det visar sig vara avskräckande med "patrullbilen" och en del samtal till polisen har gjorts. Tyvärr sprids en del rykten utan grund om "skumma typer". Bevis behövs!

Boteå Båt och Bad: Här behövs det folk!Ekonomin är dock helt ok.

BUG/ Lediga Hus: Senaste mötet kom det fram funderingar på en brännbollsturenering som blev en kubbyra? Funderingarna fortsätter. Nästa möte är den 7 april.

Butiksråd: Våra handlare har planer på att göra om lagerlokalen men har ännu ingen finansiering.

Föreningssamverkan: Inget att rapportera.

Hantverksmässa: kommer i nov.

Hemsidan: Villkoren för föreningarnas egna sidor har ändrats.

Hyreslägenheter: Inget att rapportera.

Leaderprojektet: Lite strul med pengarna. De har kontrollerat alla projekten noga så telefonräkningen fick parlamentet stå för då samtalslistorna inte kunde fås i efterhand.

Vallänge: Hänvisning till politikerträffen.

Välkomnande av nyinflyttande/kakfrossa: Välkomstkuvertet måste fyllas på till kakfrossan.

Macken: Ett svar har inkommit ang. skötseln.

 

§ 7 Övriga rapporter.

Loppisen blev lyckad med många säljare och köpare. Nästa loppis planeras till 24 september.

 

§ 8 Skrivelser.

Inbjudan till länsbygderådet den 9 april. Lämnades utan åtgärd.

Inbjudan till Leader årsmöte den 14 april i Junsele. Lämnades utan åtgärd.

 

§ 9 Valet

Vi behöver fler nominerade och till nästa möte måste alla hitta varsitt namn.

Rolf ansvarar för affischer och valsedlar.

Pia tipsar TÅ.

Pia och Blomén sköter affischeringen.

Pia och Rolf sköter röstningen på Rixdan på valdagen.

Laila och Ulf sköter röstningen utanför Handlar'n den 29 /4 mellan 16-19.

Kerstin med hjälp av någon mer sköter röstningen 30/4 utanför Handlar'n

 

§ 10 Övriga frågor

Politikerträffen skjuts upp till sep.

Kommande möten 17/4 och 22/5

 

§ 11 Pia avslutade mötet.

 


Justeras

...................
Laila Lindholm    Ulf Lhådö

 
 
Till sidans topp
6/1527  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN