img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2024-03-24
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Boteåparlamentets styrelsemöte i Sunnersta Folkets Hus
Söndagen den 24 mars 2024

Närvarande: Uta Körner, Lars Blomén, Ingrid Viking, KG Gokisvari, Ilona Nilimaa och Tobias Nilimaa.
Adjungerad: Lennart Johansson

 

§1 Mötet öppnades av sekreterare Ilona Nilimaa.

§2 Dagordningen för mötet godkändes.

§3 Lennart Johansson valdes till ordförande för mötet.

§4 Tobias Nilimaa valdes till justerare.

§5 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

 

§6 Kassörens rapport.

De 6000kr som diskuterades på föregående möte är nu bokförda för parlamentet och inte längre öronmärkta för någon särskild undergrupp.
Banken har bekräftat att kassör och ordförande nu var för sig är parlamentets firmatecknare.
Kassören har reagerat på att kostnaden för annonser i tidningen Ångermanland inte är proportionerliga med storleken på annonsen. Kassören uppmuntrar undergrupper som annonserar i tidningen att fundera på om pengarna är bättre använda på annat håll.

 

§7 Genomgång av våra verksamheter

  • Botebladet: De planerade åtgärderna för bättre deltagande till tidningen skulle utvärderas under detta möte. På grund av sjukdom är ingen berörd närvarande, så vi avvaktar till nästa möte med utvärderingen. Parlamentets ledamöter diskuterade vikten av att tipsa tidningens redaktör om man får nys om något som händer i Boteå som skulle platsa i Botebladet. Vi måste alla hjälpas åt
  •  Hus till salu: Vi fortsätter att hålla ögon och öron öppna när det kommer till in och utflyttningar.

§8 BUG

BUG tillsammans med de adjungerade föreningsrepresentanterna, som utgör katalysatorgruppen, har lämnat in en skarp ansökan om Leaderstöd hos Jordbruksverket. Leader Höga kusten kommer ta ställning till ansökan på sitt styrelsemöte i april, och efter det har man möjlighet att påbörja projektet ”på egen risk”. Risken består i att slutgiltigt beslut inte tas av Jordbruksverket förrän tidigast i höst.

 

§9 Kakfrossan

Det är dags för kakfrossan den 21 april och det ser ljust ut med bagare. Vi kommer åter igen anstränga oss för att särskilt inbjuda nyinflyttade. Vi planerar att göra riktade ansträngningar till utdelning av flygblad i de brevlådor där vi vet att nyinflyttade bor. Vi ska även uppdatera annonsen med mer information och lägga ut den på Facebook igen närmare datumet.

Vi kommer även i år särskilt inbjuda föreningar med förhoppningen att de skall komma och visa hur pass rikt föreningsliv vi har här i Boteå.

Parlamentet beslutade att i år skänka pengarna till Sunnersta Folkets hus förening. Folkets hus är en viktig mötesplats i bygden, som vi inte har råd att förlora.

 

§10 Övriga rapporter.

  • Parlamentet beslutade genom vår supertextgrupp att nominera Tobias Nilimaa till klimatrådet som skall hållas i Sollefteå. Tobias har blivit inbjuden att delta och kommer rapportera tillbaka till parlamentet när den första träffen varit.
  • Leader Höga kusten håller 14 maj ett digitalt möte angående allmänna arvsfonden, parlamentets kassör kommer att delta. Anmälan krävs och sker via Leader höga kustens hemsida.
  • Den 9 juni kommer en loppis att hållas i Sunnersta folkets hus.

§11 Inga skrivelser har inkommit.

 

§12 Övriga frågor.

Hur får vi kontakt med bygdens ungdomar? Finns det ett intresse för landsbygdsutveckling och ideellt engagemang hos Boteås ungdomar? Inför nästa parlamentsmöte siktar vi på att reda ut hur engagemanget ser ut, och om vi kan samverka.

 

§13 Kommande möte.
28 april. Innan dess träffas vi på kakfrossan den 21 april.

§14. Mötet avslutades.

 

Ilona Nilimaa, sekreterare                                       Tobias Nilimaa, justerare

 
 
Till sidans topp
6/1931  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN