img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

BYATING 27 OKTOBER 2013
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Ca 20 Botebor.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Byatinget förklarades stadgeenligt utlyst.

 

Det har funnits mycket bra information på Botewebben www.botea.se.

 

Affischer har satts upp och en kallelse har varit insatt i Botebladet.

 

§ 4 Alla som var med på mötet som var 15 år eller äldre hade rätt att rösta eftersom de är bosatta i Boteå.

 

§ 5 Till ordförande för mötet valdes Laila Lindholm

 

§ 6 Till sekreterare för mötet valdes Märith Löfgren.

 

§ 7 Till justerare valdes Ulf Lhådö och Samuel Pettersson.

 

§ 8 Verksamhetsberättelse för tiden 2012-10-28--2013-10-27 lästes upp och godkändes.

 

§ 9 Förslaget till verksamhetsplan lästes igenom. Verksamhetsplanen kommer att diskuteras vid nästa möte i Boteåparlamentet och efter det fastställas. Finns det intresse för att vara med i någon arbetsgrupp är det bara att höra av sig!

 

§ 10 Den ekonomiska redovisningen lästes upp och godkändes.

 

§ 11 Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

 

§ 12 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

§ 13 Pia Hedberg valdes till ordförande för 2 år framåt.

 

§ 14 Erik Sundberg valdes till kassör för 2 år framåt.

 

§ 15 Ulrika Bergman och Bruno Bohlin valdes till revisorer för 1 år framåt. Anders Bodin valdes till revisorsersättare för 1 år framåt.

 

§ 16 Motioner/förslag: Motion med idéer om hur man ska kunna göra bygden mer trivsam och intressantare med olika typer av dekorationer, skyltar och aktiviteter har skickats in av Tuva-Lena Bodin. I motionen nämns en "trivselgrupp" och för att fortsätta diskussionen om alla de intressanta idéerna kommer de att bjudas in till nästa parlamentsmöte.

Styrnäs hembygdsförening har meddelat att de gärna skulle vilja ha igång ett samarbete med Botebladet. Denna fråga diskuteras vidare och det bör ordnas ett möte med föreningen och t.ex. redaktionsgruppen för Botebladet.

Förslag till stadgeändring: Att ändra antalet ordinarie ledamöter i Boteåparlamentets representantskap till 9 istället för nuvarande 15.

Mötet beslöt i enlighet med förslaget. För att stagarna ska kunna ändras behöver ett beslut om det tas på ytterligare ett Byating. Förändringen skulle i så fall börja gälla inför valarbetet för nästa val 2015.

 

§ 17 Avgående ledamöter tackades för visat engagemang under åren som de varit med i Parlamentet! Tack!

 

§ 18 Bygdens utveckling diskuterades. Bland annat diskuterades de problem som visat sig vara för stora för att det ska vara möjligt att åter komma igång med bensinförsäljning på macken. Boteå Båt och Bad berättade om den positiva utvecklingen föreningen haft i sommar. Även lånemöjligheter via JAK- banken diskuterades.

 

§ 19 Mötet avslutades. Diskussionerna fortsatte vid smörgåstårtan som serverades efter mötet.

 


Justeras

......
Sekreterare   Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1503  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN