img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 30 sep­tem­ber på Bettans kon­fe­renscen­ter.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-05-26
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Bo Asplund, Lars Blomén, Pia Hedberg, Erik Hoppe, Pernilla Landberg, Laila Lindholm, Ulf Lhådö, Märith Löfgren, Rolf Ronestjärna, Kerstin Sjögenbo, Ingrid Viking,

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören meddelade via mail att sedan förra mötet har tre prenumerationer på Botebladet kommit in. Faktura från Öbacka Trading för tröjor, 7312 kronor, har betalats. Portot för Botebladet är betalt. Fakturor för tryckning av Botebladet samt broschyr inför Boteåfestivalen har kommit in, sammanlagt drygt 7500 kronor. Kristina Strand meddelade också att hon satt in 2540 kronor från försäljning av tröjor.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Biblioteket: Försäljning av böcker har skett vid loppisen på Sunnersta den 29 september. Benjamin Ronestjärna jobbar vidare med vissa uppgifter för bibliotekets räkning, trots att han flyttat till Umeå för studier.

Boteåalmanackan: Kerstin Sjögenbo berättar att nytt möte är på gång. Laila Lindholm ska skicka in bilder från bland annat skolträdgården. Årets upplaga är redan i stort sett finansierad bland annat genom försäljning av almanackor.

Boteå Utvecklingsgrupp/BUG: Ulf Lhådö berättar att nytt möte är på gång.

Hantverksmässa: 8 bord redan uthyrda, det finns plats för ca 20. Anmälan sker till Laila Lindholm. Som vanligt får klass 6 på Kalknässkolan stå för fikat.

Hemsidan: Förslag framfördes på mötet om att göra anslagstavlan utskriftsvänlig så att man t.ex. kan skriva ut information om föreningsarrangemang.

Hus till salu: Möte planerat till den 8 oktober.

 

§ 7 Övriga rapporter. VALLÄNGE BLIR KVAR!!! Boteåparlamentet kommer att bjuda de boende och de anställda på tårta för att fira. STORT TACK till hela bygden som engagerade sig i denna hjärtefråga! Loppisen på Sunnersta den 29 september var välbesökt och 21 bord var uthyrda. Skolan har beställt bordtennisbordet för utomhusbruk. Mötet den 29 augusti om skolan var framåtsyftande. Avstamp gjordes utifrån det gedigna arbete som genomfördes för att vända trenden för några år sedan, vilket Lennart Johansson inspirerande berättade om. Artikel från mötet fanns i förra Botebladet.

 

§ 8 Skrivelser. Faktura på arbetskostnad för uppdatering av hemsidan 2007-2008 har kommit in. Fakturan bestrides.

 

§ 9 Byating. Äger rum söndag den 28 oktober på Bettans konferenscenter, tid 16:00. Pia Hedberg skriver verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Rolf Ronestjärna lägger in arrangemanget samt en uppmaning om att motionera på hemsidan samt ordnar affischer. Som vanligt är det smörgåstårta på menyn efter mötet.

 

§ 10 Övriga frågor. Pernilla Landberg berättade att en gångbro är åtgärdad. En annan bro som håller för biltrafik planerar ägaren, ett jordbruksföretag, att rusta upp. Företag får inte söka pengar från vattenregleringsföretagen, Ulf Lhådö kollar upp regler för ansökningar, samt vilka underlag som måste in vid ansökan. Frågan diskuteras vidare vid nästa möte. Träffar, (dagverksamhet) mellan 10-14 på tisdagar fortsätter i Hemtjänstens lokaler vid Handlarn. Politiker har en medborgardialog på gång igen, plats Kalknässkolan.

 

§ 11 Kommande möten: Byating den 28 oktober, Parlamentsmöte den 25 november.

 

§ 11 Pia Hedberg avslutade mötet.

 


Justeras

...................
Sekreterare    Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1513  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-05-26
Mötesprotok pil2024-04-28
Om Parlament pil2024-03-24
Vallänges f pil2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN