img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 26 februari 2012 på Bettans kon­fe­renscen­ter.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Pia Hedberg, Erik Hoppe, Andreas Blomén, Kristina Strand, Ulla Assergård, Stefan Andersson, Kerstin Sjögenbo, Jane Fahlén, Rolf Ronestjärna, Ulf Lhådö, Laila Lindholm, Benjamin Ronestjärna, Ingrid Viking samt Märith Löfgren

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare för mötet valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll från januari 2012 godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 5 Kassören har via mail meddelat att sedan förra mötet har 5 betalat in prenumerationer på Botebladet och 4 000 har betalats för tryckningen av Botebladet. Dessutom har fonderade pengar lämnats över från Para, ca 46,000 kronor. Pia Hedberg väntar nu ett brev med vilken inriktning den ideella föreningen Para Skola vill ha för utdelning av dessa medel som är tänkta att gå till barn- och ungdomsverksamhet i Boteå- Para- och Björkåområdet.

 

§ 6 Pia Hedberg delade ut den uppdaterade verksamhetsplanen för 2011-2012.

Botebladet: Trycks imorgon och kommer till veckan. Som vanligt är det ett fullmatat nummer. Nästa deadline är i slutet av maj.

Butiksrådet: Artikel i Botebladet om Handlarn. För att ytterligare framhäva vikten av att vi alla tänker till och handlar en extra gång på hemmaplan planeras en utmaning av något slag i nästa Boteblad på detta tema.

Välkomnande av nyinflyttade/kakfrossa: inplanerat datum krockade med Altins fotbollscup. Nytt datum 31 mars, tid från 14.00. Ingrid Viking håller i trådarna och jobbar vidare med bland annat Pernilla Landberg och Ingrid Freijs. Laila Lindholm väckte frågan om en receptbok. Ingrid Viking fick i uppdrag att fråga de som bakar om de vill bifoga sitt recept och Laila ser i så fall till att detta resulterar i en enkel spiralbunden receptsamling. Pia lämnade över materialet till välkomstpåsen till Ingrid för uppdatering av innehållet. För att hedra minnet av en av bygdens eldsjälar bestämde mötet att den frivilliga fikapeng som samlas in vid kakfrossan ska gå till cancerfonden och att ändamålet ska anges tydligt.

Hemsidans redaktionsgrupp: Efterlyser fler berättelser och fler foton från bygden.

Biblioteket: Har köpt in 35 nya böcker. Undrar du vilka gå in på http://www.botea.se, listan finns där! Gatupratare har köpts in som placeras vid vägen då biblioteket är öppet. I tisdags serverades det semlor dagen till ära, vilket ca 15 personer lät sig väl smaka av.

Hus till salu: Claire Sjölander har meddelat att hon gärna vill ingå i arbetsgruppen även fortsättningsvis, mycket bra med fler engagerade i denna viktiga fråga.

Föreningssamverkan: Vid senaste mötet drogs det upp fler riktlinjer inför aktiviteterna i sommar. Datum är bestämt till 19-22 juli. Festgeneral har Laila Lindholm utsetts till och många trevliga aktiviteter kommer att vara på programmet under dessa fullmatade sommardagar. Har ni idéer hör gärna av er till Laila. Mer information kommer i Botebladet och på webben. Dessutom planeras comeback för majbrasa nere vid älvens strand. Vid mötet slogs också ett slag för att gå in och lägga in både planerade och helt spikade datum för aktiviteter i föreningskalendern så att inte olika arrangemang krockar med varandra i onödan. Föreningssamverkan har nytt möte den 22 mars.

Boteå Utvecklingsgrupp, (BUG): Kommer att ha möte snart.

 

§ 7 Övriga rapporter: Den 8 februari var det ett möte om kollektivtrafiken på Kalknäs skola. Många saker diskuterades av det 15-tal personer som kunde medverka från bygden. Bland annat tiderna för att bättre passa för arbetspendling, behov av kvällsbussar/helgbuss, (skulle kunna vara beställningsturer), samt möjligheter till anslutning till resecentrum i Kramfors. En dagparkering med några platser med motorvärmare var också uppe till diskussion. Nytt möte kanske blir av innan mars utgång då upphandlingsunderlaget ska vara klart. Har ni synpunkter på turer mm hör av er till Ulf Lhådö.

Boteå Byavakt har haft årsmöte, och 14 personer trotsade det dåliga vädret. Flera nya i styrelsen valdes in. Hela protokollet finns att läsa på http://www.botea.se.

 

§ 8 Skrivelser: Den 25 april bjuder landsarkivet in till utbildning i arkivkunskap. Bevarande, gallring, hur man skriver historik och mycket mer står på agendan. Pia Hedberg deltar för en annan förenings räkning. Benjamin Ronestjärna kollar om han har möjlighet att delta. Anmälan görs till Carina Alm, Sollefteå kommun.

 

§ 9 Övriga frågor: Kristina Strand inventerar hur många tröjor med trycket "Boteå i mitt hjärta" som finns kvar och redovisar det vid nästa möte. Många aktiviteter är på gång på Sunnersta bland annat pubkväll för Undroms IF'are 3 mars med trubadur Johan Lindström, Björksjögänget spelar upp till dans den 17 mars och Loppis äger rum söndagen den 25 mars, bord att hyra för 75 kronor, klass 6 säljer fika. Loppisen flyttade fram till söndagen för att inte krocka med skoterklubben och LRF's arrangemang lördagen den 24 mars då det i Grillom kommer att visas skotrar och andra motordrivna fordon. Evenemanget kallas Grillomsdagen.

 

§ 10 Kommande möten: 25/3, 29/4 och 20/5 2012.

 

§ 11 Pia Hedberg avslutade Boteåparlamentsmötet som även denna månad hade många och engagerade deltagare.

 


Justeras

...................
Sekreterare    Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1519  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN