img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 23 november 2014 på Sun­ners­ta Folkets Hus.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Birgitta Byman, Pia Hedberg, Laila Lindholm, Ulf Lhådö, Märith Löfgren, Lars Blomén, Rolf Ronestjärna, Samuel Pettersson, Ann-Katrin Tjellén och Ingrid Viking. Dessutom deltog Martin Hellgren under informationen och diskussionen om arbetsgrupp för Bredband i Boteå.

 

Innan mötet startade så berättade David Eklöf om ett Leaderprojekt med bäring på arrangemang som han och flera andra jobbat med. Projektet har mynnat ut i mängder av förslag på hur en innovativ eventorganisation med några medarbetare skulle kunna stötta, nätverka och hjälpa till för alla, både föreningar och privatpersoner/företag med planer på att göra arrangemang/event. Stödet är tänkt både för de som har arrangemang redan och de som har en idé men ännu inte kommit igång. I dagläget vet man inte om eventorganisationen blir verklighet eller i vilken regi. Boteåparlamentet tyckte idén var bra och att samarbete när det gäller arrangemang är viktigt.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören meddelade via mail att det kommit in 2 340 kronor för prenumerationer på Botebladet, 2 900 kronor för försäljning av almanackor, bidrag till Botebladet 322 kronor, övriga bidrag 205 kronor. Kostnader har varit 4 676 kronor för Botebladet, 780 kronor för Byatinget samt 343:75 för hemsidan. Insamlingen till Handlarn, (tack Botebor och ni med anknytning till bygden som varit så generösa), uppgick till 12 550 kronor. Gåvan avser att täcka självrisk och kostnader efter inbrott nummer 2.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Ny arbetsgrupp: Bredband i Boteå. Magnus Nordenmark, Samuel Pettersson och Martin Hellgren kommer att jobba med frågan.

Biblioteket: Öppet numera mellan 14:00 och 19:00 på tisdagar. Sista öppettiden före jul är 16 december sedan är det stängt fram till den 13 januari.

Botebladet: Nästa nummer är nästan fullt redan.

Boteåalmanackan: Bilderna är klara. Bra jobbat av arbetsgruppen även denna gång!

Butiksrådet: Liselotte och Dan blev mycket rörda över gåvan som överlämnades via en presentcheck. Insamlingen där både Botebor och de som bor på annan ort bidrog resulterade i 12,550 kronor.

Hus till salu: Alla på mötet diskuterade både hus till salu och sålda hus.

Hantverksmässan drog inte lika mycket folk detta år. Det är mer konkurrens nuförtiden för fler orter har börjat med marknad samma helg.

Asylgruppen: Svenskprat i samarbete med Studiefrämjandet sker nu med 5 pass!! i veckan på Sunnersta Folkets hus. En stor eloge till alla som bidrar med tid och engagemang för att ge de som söker asyl en första inblick i det svenska språket. Just nu behöver de asylsökanden vinterkläder och vinterskor så finns det någon som har något över i garderoberna är ni välkomna till lokalen vid Handlarn. Eventuellt blir det en Luciafest för de asylsökande framöver.

 

§ 7 Övriga rapporter. Byvakten har begärt en utvärdering av effekten av arbetet från polismyndigheten. Något svar har man ännu inte fått.

 

§ 8 Inkommande skrivelser: Leader Höga Kusten har gjort ett förslag på Lokal utvecklingsstrategi för Leader Höga Kusten 2014-2020. Parlamentet har fått möjlighet att lämna synpunkter. Vi valde att inte lämna några synpunkter, eftersom det som framkom i strategin redan innehöll många av de frågor som Parlamentet anser är viktiga framtidsfrågor för bygden.

 

§ 9 Övriga frågor. Mobiltäckningen har varit under all kritik den senaste tiden i Boteå. Sekreteraren fick i uppdrag att skriva en skrivelse som ska skickas till Telia m.fl. om problemet.

 

§ 10 Kommande möten: 25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april och 24 maj. Tid 16:00 och plats Sunnersta Folkets Hus.

 

§ 11 Pia Hedberg avslutade mötet.

 


Justeras

...................
Sekreterare    Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1493  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN