img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 23 maj 2010 på Bettans Kon­fe­renscen­ter
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Närvarande: Pia Hedberg, Märith Löfgren, Rolf Ronestjärna, Lars Blomén, Laila Lindholm, Andreas Blomén, Ulla Assergård, Kerstin Sjögenbo, Ulf Lhådö och Fredrik åslund.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören meddelade via mail att sedan förra mötet har Bössan på Handlar´n bidragit med 370 kronor, 12 prenumerationer på Botebladet har lämnats, medlemsavgift 150 kronor har betalats till Sambygd, Botebladets tryckning på 2725 har betalats och 188 kronor har betalts till Space2U för hemsidan.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

 

Botebladet: Trycks i morgon.

 

Välkomnande av nyinflyttade: Den mest uppdaterade versionen av föreningslistan gicks igenom på mötet och alla fick i uppdrag att ringa några var för att ställa frågor om aktiviteter mm. Märith mailar ut listan med ansvariga personer, vissa föreningar tas bort och är det några som vet av någon mer fler förening eller sammanslutning som har aktiviteter som nyinflyttade kan ha nytta av att veta om så fyll gärna på. Kakfrossa blir det den 9 oktober.

 

Biblioteket: Bokinköp sker. Stängt mellan 22/6 och 3/8. Nästa aktivitet är inplanerad till den 28/8 då det blir familjedag med bokloppis, underhållning, m.m. Möte i bibliotekets vänner den 3 juni för att dra upp fler riktlinjer för dagen med Öppet Hus.

 

Leaderprojektet och Macken: Projektet det arbetas vidare med är en all-aktivitetshall i Stöndar. Studiebesöket för att kolla på en ozonutrustning som enligt uppgift hjälper till med att minska påverkan av allergen från hästar har genomförts och det verkar som om det kan ge resultat. Även Dannero kommer att prova metoden. För att förbättra effekten kan zeolit användas som grundmaterial. Projektet och en kostnadskalkyl m.m. har redovisats för Leaderhandläggaren Lena Dahlgren. Nu behöver en ansökan komma in till Leader snabbt. Nästa vecka kommer ett preliminärt besked om hur mycket som eventuellt kan bli den insats som Leader anser vara möjligt för ett projekt som det här. Allt hänger dock på att det finns en insats från bygden också.

 

Macken: Ändrade regler när det gäller hur långt det ska vara till närmsta mack för att beviljas stöd från länsstyrelsen innebär att det blir lättare att söka bidrag. Ulf Lhådö efterlyser fler som kan tänka sig att hjälpa till med skötseln av macken, te.x. hålla reda på när det närmar sig beställningsdags.

 

Hemsidan: Rolf Ronestjärna, Kerstin Sjögenbo och Fredrik åslund berättar om hur arbetet har fortskridit med hemsidan, det finns en provsida på internet. Det har hänt mycket sedan sist, Erik Hoppe har bland annat bollat många idéer med Rolf angående layout, innehåll, mm.

 

Butiksrådet: Nya kassasystemet är igång.

 

BUG: Har haft annons ute och även visat några hus. Har möte den 31 maj.

 

Boteå Bysamverkan: Har haft möte 19 maj. Marknadsundersökning av vilka som vill vara med och köra och finansiering fortsätter. Det behöver startas en ekonomisk förening för att sköta ekonomin. När föreningen startat kommer Boteåparlamentet att bidra med ett startpaket med telefonkort för att den som är ute och kör ska kunna ringa polis, mm.

 

Boteå Båt och bad: Bryggorna ilagda vid stranden. Fråga kommer att ställas till Undroms IF om de kan delta i skötseln av stranden. Detta bland annat på grund av att en av de stora eldsjälarna som jobbat mycket ideéllt med skötseln gått bort.

 

§ 7 Övriga rapporter: Botaton planerar att ha Öppet Hus den 2 oktober. Rolf Ronestjärna hade med sig den uppdaterade och nytryckta broschyren om Boteå. Den kommer bland annat att finnas på Biblioteket, turistbyrån m.m.

 

§ 8 Skrivelser: Inbjudan till Flottarrännet, inget deltagande från Boteåparlamentet.

 

§ 9 Nästa möte den 29 augusti klockan 16.00 på Bettans konferenscenter.

 

§ 10 Pia Hedberg avslutade mötet och önskade alla en glad sommar.

 

Dag och tid som ovan

 

Vid protokollet        Justeras

 

Märith Löfgren        Laila Lindholm

 
 
Till sidans topp
6/1635  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN